HEAHTTÁ 2004

| HETTA | HIÄTTÁ

Vuonna 2004 Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestettiin Enontekiön yläasteen liikuntahallissa Hetassa. Inarista, Ivalosta, Sodankylästä ja Utsjoelta tulivat koululaiset jo edellisenä iltana, heille oli järjestetty yöpyminen yläasteen ja lukion luokkissa. Saamelaiskäräjät oli järjestänyt illaksi discon.

 

Tapahtuman juonsi Enontekiön lukion oppilas Juhan Ovllá Näkkäläjärvi. Enontekiön yläasteen 8. luokan oppilaat pitivät buffettia sekä sisätiloissa että ulkona Enontekiön saamelaisyhdistyksen laavussa. Enontekiön kunta tarjosi kaikille osallistujille ilmaisen kouluruokailun, ja kukin kunta tarjosi aamupalan omille koululaisilleen.

 

Vuoden pääteemana oli valtakunnallisen tapahtuman mukaisesti tanssi. Toisena lajina oli kuvataide, jonka teemana oli luontokuva.

 

Yleisöä ja tapahtumaan osallistujia oli arviolta 350 henkeä. Sali oli täysi koko tapahtuman ajan.

 

Valtakunnalliseen tapahtumaan saamelaisnuorten edustajaksi valittiin Utsjokisuun koulun ryhmä esityksellään Dánsa Máttaráhkkui (Tanssi esiäidille), joka kuului karakteritansseihin.

Eeʹjj 2004 Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv jäʹrjsteš Jeänõõǥǥ pââibužškooul liikkeemhaallâst Hetta-siidâst. Aanrest, Âʹvvlest, Suäʹđjlest da Uccjooǥǥâst škooulneeʹǩǩ pueʹtte juʹn oouʹdab jeäʹǩǩää, siʹjjid leʹjje jäʹrjstam instummuž pââibužškooul da lookkjiškooul klaassid. Sääʹmteʹǧǧ jäʹrjsti jeäʹǩǩää disko.

Čeäʹppvuõttpeeiʹv jååʹđti Jeänõõǥǥ lookkjiškooulneǩ Juhan Ovllá Näkkäläjärvi. Jeänõõǥǥ pââibužškooul 8. klaass škooulniiʹǩǩin leäi buffeʹtt nuʹtt škooul seʹst ko še åålǥbeäʹlnn. Buffeʹtt leäi åuggan Jeänõõǥǥ sääʹmõhttõõzz kåvvsest. Jeänõõǥǥ kåʹdd taʹrjjii pukid vuässõõttjid škooulporrmõõžž, da juõʹǩǩ kåʹdd taʹrjjii tueʹlesveär jiijjâs škooulniiʹǩǩid.

Eeʹjj väʹlddteeman leäi väʹlddkååddlaž nuõri noorõõttmõõžž meâldlânji tanss. Nuʹbben šlaajjân leäi kovvčeäppõs, koon teeman leäi luâttkovv.

Pääiʹǩ âʹlnn leʹjje nuʹtt 350 čeäʹppvuõttpeivva vuässõõtti da ǩiiččeei. Kueʹrnec leäi tiudd ǩeeʹjjmieʹldd čeäʹppvuõttpeeiʹv.

Väʹlddkååddlaž nuõri noorõõttmõʹšše sääʹmnuõri eeʹttkõʹsttjen vaʹlljee Uccjokknjääʹlm škooul joouk taansines Dánsa Máttaráhkkui (Tanss Maaddâräkka), kååʹtt kuuli karaktertaansid.

xxx

xxx

Vastaava toimittaja | Vástideaddji buvttadeaddji: Ulla Aikio-Puoskari

Tuottaja/toimittaja | Buvttadeaddji / doaimmaheaddji: Unna-Maari Pulska

Suunnittelija | Anni Näkkäläjärvi

Verkkotuottaja | Fierbmebuvttadeaddji: Eeva Mäkinen

© samediggi

  • Saamelaisnuorten taidetapahtuma