HEAHTTÁ  1994

| HETTA | HIÄTTÁ

Kuvassa keskellä istuu Áillohaš, Nils-Aslak Valkeapää

Saamelaisten koulutusasiainneuvosto päätti kokouksessaan 28.3.1994 järjestää saamelaisnuorten taidetapahtuman. Aikaisempina vuosina taidetapahtuman olivat järjestäneet Lapinläänin nuorisolautakunta yhdessä saamelaisalueen kuntien kanssa. Vuonna 1994 valtakunnallisen taidetapahtuman säännöt olivat muuttuneet siten, ettei läänintason tapahtumia järjestetty, minkä takia saamelaisnuorille ei olisi järjestetty tapahtumaa laisinkaan. Eri puolilta tulevien nuorten piti ilmoittautua vaitakunnailiseen tapahtumaan suoraan.

 

Taidetapahtuma päätettiin järjestää Hetassa 18.5. yhteistyössä Enontekiön kunnan kanssa ja mukaan kutsuttiin myös Ruotsin puolen Kaaresuvannon ja Norjan Koutokeinon saamelaiskoulujen oppilaat. Suomen puolelta tapahtumaan kutsuttiin kaikki saamenkielen ja saamenkielisten luokkien oppilaat. Oppilaille julistettiin kirjoitus-ja kuvakilpailu teemasta ‘MinunSaamenmaani’.

 

Tapahtuman huipentuma oli yleisötilaisuudeksi järjestetty iltajuhla klo 18. Tilaisuutta juhlisti läsnäolollaan tunnettu saamelaistaiteilija Nils-Aslak Valkeapää, jolle Enontekiön kunnan valtuuston puheenjohtaja Hilkka Joki luovutti Enontekiön kunnan kulttuuripalkinnon.

Säʹmmlai škooultemaaʹššisuåvtõs tuʹmmji såbbreʹstes 28.3.1994 jäʹrjsted sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv. Oouʹdab iiʹjji čeäʹppvuõttpeeiʹv leʹjje jäʹrjstam Lappi lannu nuõriluʹvddkåʹdd õõutveäkka sääʹmvuuʹd kooʹddivuiʹm. Eeʹjj 1994 väʹlddkååddlaž čeäʹppvuõttpeeiʹv vuâkkõõzz leʹjje mottjam nuʹtt, što lääntääʹzz šõddmõõžžid jie jäʹrjstam, mõõn diõtt sääʹmnuõrid jie leʹčče jäʹrjstam čeäʹppvuõttpeeiʹv ni vooʹps. Jeeʹres åʹrnn pueʹtti nuõr õʹlǧǧe iʹlmmtõõttâd väʹlddkååddlaž noorõõttmõʹšše vuõiʹǧǧest.

 

Čeäʹppvuõttpeeiʹv tuʹmmješ jäʹrjsted Hetta-siidâst 18.5. õhttsažtuâjast Jeänõõǥǥ kooʹddin da mieʹldd kočču še sääʹmškoouli škooulniiʹǩǩid Ruõcc peäʹlnn Karesuvanto-siidâst da Taar peäʹlnn Kautokeino-siidâst. Lääʹdd peäʹlnn čeäʹppvuõttpeivva kočču pukid sääʹmǩiõl lookki da sääʹmǩiõllsaž klaassi škooulniiʹǩǩid. Škooulniiʹǩǩi vääras piʹjje ǩeeʹrjtem- da kovvǩeâlb teemain “Muu Sääʹmjânnam”.

 

Čeäʹppvuõttpeeiʹv pueʹrmõs podd leäi ääv noorõõttmõššân jäʹrjstum jeäʹǩǩesprääʹzniǩ čiâss 18. Noorõõttmõõžžâst prääzkji še toobdâs sääʹmčeäppõsneǩ Nils-Aslak Valkeapää,

ǩeäzz Jeänõõǥǥ kååʹdd väʹlddõõzz saaǥǥtuõʹllʼjeei Hilkka Joki uuʹdi Jeänõõǥǥ kååʹdd kulttuurpääʹlǩ.

xxx

Vastaava toimittaja | Vástideaddji buvttadeaddji: Ulla Aikio-Puoskari

Tuottaja/toimittaja | Buvttadeaddji / doaimmaheaddji: Unna-Maari Pulska

Suunnittelija | Anni Näkkäläjärvi

Verkkotuottaja | Fierbmebuvttadeaddji: Eeva Mäkinen

© samediggi

  • Saamelaisnuorten taidetapahtuma