top of page

AANAAR 2012 

AANAR | ANÁR  

Ive 2012 Säminuorâi taaiđâtábáhtus uárnejui njuhčâmáánu 28.-29. peeivi Anarist Sämikulttuurkuávdáš Sajosist, mii lâi eidu valmâštum. Riijkâvijđosii nuorâ kulttuur – teema mield teeman lâi muusik.

 

Sämiteeman lâi ärbivuáválâš njuárustemviestâkišto tovláá ääigi

piäsádâhsavehijguin já njuárustem Aanaar čuoigâmkuávdáást.

 

Tuurkust uárnejum riijkâvijđosâš SOUNDS -tábáhtusân säminuorâid pessii ovdâstiđ Vildáás Ucjuuvâst já The Slap Anarist, já kuohtuuh ožžuu tobbeen meiddei kunneepalhâšuumijd.

2012 inari-5.jpg
2012%20inari-0007_edited.jpg
2012 inari-007.jpg

Jagi 2012 Sámenuoraid dáiddadáhpáhus lágiduvvui njukčamánu 28.-29. beaivve Anáris aiddo gárvánan  Sámekulturguovddáš Sajosis. Riikkaviidosaš Nuori kulttuuri -dáhpáhusa temá mielde jagi temá lei musihkka.

 

Sámetemán lei duon jagi árbevirolaš njoarostansáttagilvu dološ áigge bessodatsabehiiguin ja njoarosteapmi Anára čuoiganguovddážis.

 

Turkus ordnejuvvon riikkaviidosaš SOUNDS-dáhpáhussii sámenuoraid besse ovddastit Hilbes Ohcejogas ja The Slap Anáris. Goabbáge joavku oaččui doppe maiddái gudnemáinnašumi.

Eeʹjj 2012 Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv rieʹššeš 28.-29. pâʹsslašttâm-mannust Aanrest, âiʹdde vaalmštõõvvâm Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst.

 

Väʹlddkååddlaž Nuori Kulttuuri -teeʹm mieʹldd eeʹjj teeʹmmen leäi musikk, de jeäʹrben sääʹmšlaajjân leʹjje äʹrbbvuõđlaž njuärstemčuõiggmõš tuâlʼjõžäiggsaž peässtõksââʹvǩivuiʹm da njuärstummuš Aanar čuõiggâmstadioonâst.

 

Turku-gåårdest riâššum väʹlddkååddlaž SOUNDS-šõddmõʹšše sääʹmnuõrid pieʹsse eeʹtǩǩed Hilbes Uccjooǥǥâst da The Slap Aanrest, kook vuåǯǯu šõddmõõžžâst cisttpeäggtõõzzid še.

2012 inari-005.jpg
2012 inari-004.jpg

Vuonna 2012 taidetapahtuma järjestettiin 28.-29. maaliskuuta Inarissa juuri valmistuneessa Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa. Nuori Kulttuuri -teeman mukaisesti vuoden teemana oli musiikkI. 

 

Saamelaisteemana oli tänä vuonna  perinteinen suopunkiviestihiihto vanhan ajan mäystinsuksilla sekä suopunginheitto Inarin hiihtostadionilla.

 

Turussa järjestetyssä SOUNDS -tapahtumassa saamelaisnuoria edustivat Hilbes Utsjoelta ja The Slap Inarista, ja kumpikin ryhmä sai siellä myös kunniamaininnat.

2012 inari-6.jpg
2012 inari-1.jpg
2012%20inari-0005_edited

2012%20inari-0005_edited

2012%20inari-0006_edited

2012%20inari-0006_edited

2012%20inari-7_edited

2012%20inari-7_edited

2012%20inari-0007_edited

2012%20inari-0007_edited

2012 inari-007

2012 inari-007

2012 inari-006

2012 inari-006

2012 inari-6

2012 inari-6

2012 inari-005

2012 inari-005

2012 inari-5

2012 inari-5

2012 inari-0004

2012 inari-0004

2012 inari-004

2012 inari-004

2012 inari-0003

2012 inari-0003

2012 inari-3

2012 inari-3

2012 inari-003

2012 inari-003

2012 inari-0002

2012 inari-0002

2012 inari-002

2012 inari-002

2012 inari-001

2012 inari-001

2012 inari-2

2012 inari-2

2012 inari-1

2012 inari-1

2012 inari-

2012 inari-

2012 inari--2

2012 inari--2

2012 inari--4

2012 inari--4

2012 inari--3

2012 inari--3

bottom of page