top of page

LIVE-SÁTTA 2021
LIVE-VUÕLTTÕS | LIVE-VUOLGÂTTÂS

Katso talenteet live-tapahtumasta täältä!

Ensimmäinen osa (ennen lounasta):

https://youtu.be/bd4x3RUZ0PY

 

Toinen osa (lounaan jälkeen):

https://youtu.be/MXrCPru2Y5A

 

Ravggonin esiintyminen:

(tallenne poistunut)

luonnos julisteeseen taidetapahtuma RBG.

Vuoden 2021 Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestettiin live streamina

tiistaina toukokuun 18. päivänä.

Tapahtumaan osallistuttiin kuvaamalla omia lyhytvideoita teemana ”Mun lean čeahppi”, ”Moai letne čeahpit” dahje ”Mii leat čeahpit” / ”Mun lam čeppi”, ”Muái láán čeepih” teikâ ”Mij lep čeepih” / “Mon leäm čeäʹpp”, “Muäna leäʹp čieʹpp”, leʹbe “Mij leäʹp čieʹpp”.  Lue lisää...

Jagi 2021 Sámenuoraid dáiddadáhpáhus ordnejuvvo live streama bokte

maŋŋebárgga miessemánu 18. beaivve. 

Dáhpáhussii sáhttá oassálastit  ohppiid iežaset filbmen oanehisfilmmaiguin. Filmmaid temán  lea ”Mun lean čeahppi…”, ”Moai letne čeahpit…” dahje ”Mii leat čeahpit…”. Loga lasi...

Ive 2021 Säminuorâi taaidâtábáhtus uárnejuvvoo live stream -vuolgâttâssân

majebaargâ vyesimáánu 18. peeivi. 

Tábáhtusân puáhtá uásálistiđ tienuuvt, ete kovvee jieijâs uánihisfiilmâid, moi teeman lii ”Mun lam čeppi”, ”Muái láán čeepih” teikâ ”Mij lep čeepih”.  Luuvâ lase...

Teimma 2021 Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv šõddmõš jäʹrjstet live streamân

mââibaarǥ vueʹssmannu 18. peiʹvv.

Šõddmõʹšše vuässõõđât sniimeeʹl jiiʹjjes vuänkõsvideoid teemain “Mon leäm čeäʹpp”, “Muäna leäʹp čieʹpp”, leʹbe “Mij leäʹp čieʹpp”. Vuässõõttjest âlgg juäʹtǩǩed pâʹjjǩeʹrjjtõõzz uuʹccmõsân õõutin saaʹnin, ouddmiârkkân “Muäna leäʹp čieʹpp taʹnssjed.”  Looǥǥ lââʹzz...

bottom of page