Tänä vuonna Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään live streamina

tiistaina toukokuun 18. päivänä.

Tapahtumaan osallistutaan kuvaamalla omia lyhytvideoita teemana ”Mun lean čeahppi”, ”Moai letne čeahpit” dahje ”Mii leat čeahpit” / ”Mun lam čeppi”, ”Muái láán čeepih” teikâ ”Mij lep čeepih” / “Mon leäm čeäʹpp”, “Muäna leäʹp čieʹpp”, leʹbe “Mij leäʹp čieʹpp”.  Lue lisää...

Dán jagáš Sámenuoraid dáiddadáhpáhus ordnejuvvo live streama bokte

maŋŋebárgga miessemánu 18. beaivve. 

Dáhpáhussii sáhttá oassálastit  ohppiid iežaset filbmen oanehisfilmmaiguin. Filmmaid temán  lea ”Mun lean čeahppi…”, ”Moai letne čeahpit…” dahje ”Mii leat čeahpit…”. Loga lasi...

Taan ive Säminuorâi taaidâtábáhtus uárnejuvvoo live stream -vuolgâttâssân

majebaargâ vyesimáánu 18. peeivi. 

Tábáhtusân puáhtá uásálistiđ tienuuvt, ete kovvee jieijâs uánihisfiilmâid, moi teeman lii ”Mun lam čeppi”, ”Muái láán čeepih” teikâ ”Mij lep čeepih”.  Luuvâ lase...

Taʹnni Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv šõddmõš jäʹrjstet live streamân

mââibaarǥ vueʹssmannu 18. peiʹvv.

Šõddmõʹšše vuässõõđât sniimeeʹl jiiʹjjes vuänkõsvideoid teemain “Mon leäm čeäʹpp”, “Muäna leäʹp čieʹpp”, leʹbe “Mij leäʹp čieʹpp”. Vuässõõttjest âlgg juäʹtǩǩed pâʹjjǩeʹrjjtõõzz uuʹccmõsân õõutin saaʹnin, ouddmiârkkân “Muäna leäʹp čieʹpp taʹnssjed.”  Looǥǥ lââʹzz...

Vastaava toimittaja | Vástideaddji buvttadeaddji: Ulla Aikio-Puoskari

Tuottaja/toimittaja | Buvttadeaddji / doaimmaheaddji: Unna-Maari Pulska

Suunnittelija | Anni Näkkäläjärvi

Verkkotuottaja | Fierbmebuvttadeaddji: Eeva Mäkinen

© samediggi

  • Saamelaisnuorten taidetapahtuma