HEAHTTÁ 2000

| HETTA | HIÄTTÁ

Vuoden 2000 Saamelaisnuorten taidetapahtuma pidettiin Hetassa 18.4.2000 Hetan Musiikkipäivien yhteydessä. Järjestäjinä toimivat Saamelaiskäräjät yhteistyössä Enontekiön koulutoimen kanssa.

 

Enontekiön kunnan puolesta tilaisuuden avasi kunnanhallituksen puheenjohtaja Alpo Peltovuomaja Saamelaiskäräjien tervehdyssanat lausui koulutus-ja oppimateriaalilautakunnan puheenjohtaja ErkkiLumisalmi. Tilaisuuden juonsivat Saamelaiskäräjien kieliasiainsihteeri Ellen Näkkäläjärvi ja lehtori Nils-Henrik Valkeapää. Enontekiön koulunsali oli täynnä juhlapukuista saamennuorisoa.

 

Tapahtuman teemoina olivat saamelaismusiikki ja teatteri. Tänä vuonna teatteriesityksiä oli kahdeksan ja musiikkiesityksiä yksitoista yhteensä kolmeltatoista koululta. Vuonna 2000 ei järjestetty valtakunnallista Taidetapahtumaa.

Eeʹjj 2000 sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv õʹnneš Hetta-siidâst 18.4.2000 Hetta Musikkpeeiʹvi õhttvuõđâst. Jäʹrjsteeʹjen toimmu Sääʹmteʹǧǧ õhttsažtuâjast Jeänõõǥǥ škooultuåimin.

 

Jeänõõǥǥ kååʹdd peäʹlest čeäʹppvuõttpeeiʹv ääʹvii kåʹddhalltõõzz saaǥǥtuõʹllʼjeei Alpo Peltovuoma da Sääʹmteeʹǧǧ tiõrvʼvuõđid puuʹti škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥtuõʹllʼjeei Erkki Lumisalmi. Čeäʹppvuõttpeeiʹv jååʹđte Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllaaʹššipiisar Ellen Näkkäläjärvi da lehtor Nils-Henrik Valkeapää. Jeänõõǥǥ škooul kueʹrnec leäi tiudd sääʹmpihttsid raakktõõttâm nuõrin.

 

Čeäʹppvuõttpeeiʹv teeman leʹjje sääʹm-musikk da teatter. Tän eeʹjj õhttsiʹžže 13 škooulâst leʹjje kääuʹc teatterčuäjtõssâd da 11 musikkčuäjtõssâd. Eeʹjj 2000 jie jäʹrjstam väʹlddkååddlaž čeäʹppvuõttpeeiʹv.

xxx

xxx

xxx

Vastaava toimittaja | Vástideaddji buvttadeaddji: Ulla Aikio-Puoskari

Tuottaja/toimittaja | Buvttadeaddji / doaimmaheaddji: Unna-Maari Pulska

Suunnittelija | Anni Näkkäläjärvi

Verkkotuottaja | Fierbmebuvttadeaddji: Eeva Mäkinen

© samediggi

  • Saamelaisnuorten taidetapahtuma