HEAHTTÁ 2000

| HETTA | HIÄTTÁ

Jagi 2000 Sámenuoraid dáiddadáhpáhus dollojuvvui Heahtás 18.4.2000 Heahtá musihkkabeivviid oktavuođas. Lágideaddji lei Sámediggi ovttas Eanodaga skuvladoaimmain.

Eanodaga gieldda beales dilálašvuođa rabai gielddastivrra sátnejođiheaddji Alpo Peltovuoma ja Sámedikki dearvvahussániid celkkii skuvlen- ja oahppamateriálalávdegotti sátnejođiheaddji Erkki Lumisalmi. Dilálašvuođa láidesteigga Sámedikki giellaáššiidčálli Ellen Näkkäläjärvi ja lektor Nils-Henrik Valkeapää. Eanodaga skuvlasáles ledje dievva sámenuorat ávvobiktasat badjelisttiset.

Dáhpáhusa temát ledje sámemusihkka ja teáhter. Dán jagi teáhterčájáhusat ledje gávcci ja musihkkačájáhusat 11 oktiibuot 13 skuvllas. Jagi 2000 ii lágiduvvon riikkaviidosaš Dáiddadáhpáhus.

Eeʹjj 2000 sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv õʹnneš Hetta-siidâst 18.4.2000 Hetta Musikkpeeiʹvi õhttvuõđâst. Jäʹrjsteeʹjen toimmu Sääʹmteʹǧǧ õhttsažtuâjast Jeänõõǥǥ škooultuåimin.

 

Jeänõõǥǥ kååʹdd peäʹlest čeäʹppvuõttpeeiʹv ääʹvii kåʹddhalltõõzz saaǥǥtuõʹllʼjeei Alpo Peltovuoma da Sääʹmteeʹǧǧ tiõrvʼvuõđid puuʹti škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥtuõʹllʼjeei Erkki Lumisalmi. Čeäʹppvuõttpeeiʹv jååʹđte Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllaaʹššipiisar Ellen Näkkäläjärvi da lehtor Nils-Henrik Valkeapää. Jeänõõǥǥ škooul kueʹrnec leäi tiudd sääʹmpihttsid raakktõõttâm nuõrin.

 

Čeäʹppvuõttpeeiʹv teeman leʹjje sääʹm-musikk da teatter. Tän eeʹjj õhttsiʹžže 13 škooulâst leʹjje kääuʹc teatterčuäjtõssâd da 11 musikkčuäjtõssâd. Eeʹjj 2000 jie jäʹrjstam väʹlddkååddlaž čeäʹppvuõttpeeiʹv.

Ive 2000 säminuorâi taaiđâtábáhtus lâi Hettaast 18.4.2000 Heta Muusikpeeivij ohtâvuođâst. Uárnejeijen tooimâi Sämitigge oovtâstpargoost Iänuduv škovlâtoimáin.

 

Iänuduv kieldâ peeleest tilálâšvuođâ leehâi kieldâstiivrâ saavâjođetteijee Alpo Peltovuoma já Sämitige tiervâttâssaanijd ceelhij škovlim- já oppâmateriaallävdikode saavâjođetteijee Erkki Lumisalmi. Tilálâšvuođâ jođettáin Sämitige kielâašijčällee Ellen Näkkäläjärvi já lehtor Nils-Henrik Valkeapää. Iänuduv škoovlâ sali lâi tievâ säminuorâin juhlekárvuidiskuin.

 

Tábáhtus teeman lâi sämimuusik já teatter. Taan ive teatterčaitâlmeh lijjii käävci já muusikoovdânpyehtimeh ohtnubálov ohtsis kulmânubálov škoovlâst. Ive 2000 iä ornim väldikodálii taaiđâtábáhtus.

Vuoden 2000 Saamelaisnuorten taidetapahtuma pidettiin Hetassa 18.4.2000 Hetan Musiikkipäivien yhteydessä. Järjestäjinä toimivat Saamelaiskäräjät yhteistyössä Enontekiön koulutoimen kanssa.

 

Enontekiön kunnan puolesta tilaisuuden avasi kunnanhallituksen puheenjohtaja Alpo Peltovuomaja Saamelaiskäräjien tervehdyssanat lausui koulutus-ja oppimateriaalilautakunnan puheenjohtaja ErkkiLumisalmi. Tilaisuuden juonsivat Saamelaiskäräjien kieliasiainsihteeri Ellen Näkkäläjärvi ja lehtori Nils-Henrik Valkeapää. Enontekiön koulunsali oli täynnä juhlapukuista saamennuorisoa.

 

Tapahtuman teemoina olivat saamelaismusiikki ja teatteri. Tänä vuonna teatteriesityksiä oli kahdeksan ja musiikkiesityksiä yksitoista yhteensä kolmeltatoista koululta. Vuonna 2000 ei järjestetty valtakunnallista Taidetapahtumaa.

xxx

Vastaava toimittaja | Vástideaddji buvttadeaddji: Ulla Aikio-Puoskari

Tuottaja/toimittaja | Buvttadeaddji / doaimmaheaddji: Unna-Maari Pulska

Suunnittelija | Anni Näkkäläjärvi

Verkkotuottaja | Fierbmebuvttadeaddji: Eeva Mäkinen

© samediggi

  • Saamelaisnuorten taidetapahtuma