AANAAR 2006 

AANAR | ANÁR  

Ive 2006 taaiđâtábáhtus lâi Aanaar pajetääsi salist njuhčâmáánu 23. peeivi. Tobbeen aalgij meid riijkâvijđosâš Taikalamppu -viärmádâhân kullee Laapi párnáikulttuurkuávdáá-viärmáduv toimâ.

 

Ive váldufáddán lâi teatter já uálgifáddán mainâstem. Ohjelm lâi maaŋgâpiälásâš, lâi sárnumteatter, nukketeatter já teatter olgon sehe tanssâ- já muusikteatter.

 

Aalmuglâš nuorâ kulttuur -tábáhtusân Seinäjokin nuorâi teatterpeivijd väljejui Ucjuvnjäälmi škoovlâ čaaitâlm Eai doivojuvvon mánát, mut vaidâlitteht juávkku ij peessâm uásálistiđ tábáhtusân.

Jagi 2006 dáiddadáhpáhus lei Anára badjedási sáles njukčamánu 23. beaivve. Jagi váldotemá lei teáhter, ja siidotemá árbevirolaš máinnasteapmi.

 

 Čájáhusat ovdanbuktojuvvojedje máŋggabealagit. Doppe ledje hállanteáhter, dohkkáteáhter ja teáhter olgoáimmus sihke dánsa- ja musihkkateáhter. Riikkaviidosaš Nuori kulttuuri  -dáhpáhussii Seinäjokii nuoraid teáhterbeivviide válljejuvvui Ohcejohnjálmmi skuvlla teáhterčájáhus Eai doivojuvvon mánát, muhto dađibahábut joavku ii beassan oassálastit dáhpáhussii.

Anára dáhpáhusas álggahuvvui maiddái riikkaviidosaš Taikalamppu-fierpmádahkii gullevaš Lapin lasten kulttuurikeskus -fierpmádaga doaibma.

Aanar pââiškooul kueʹrncest rieʹššeš pâʹsslašttâm-mannu 23. peeiʹv eeʹjj 2006 Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv, koʹst altteeš väʹlddkååddlaž Taikalamppu-säimma kuulli Lapin lasten kulttuurikeskus -säʹimmõõzz tuåimmjummuš.

 

Eeʹjj vueiʹvvteeʹmmen leäi teaʹtter, da čårrteeʹmmen äʹrbbvuõđlaž säʹmmlaž mainnâz mainstummuš. Čuäjtõõzzid raʹjješ määŋgnalla ouddmiârkkân mainstemteaʹtteer, ålgg- da kuuhlažteaʹtteer di tanss- da musikkteaʹtteer naaʹlin.

 

Meersaž Nuori Kulttuuri -ǩiõččlma Seinäjoki-gåårda nuõri teaʹtterpeeiʹvid vaʹlljeeš Uccjokknjääʹlm škooul teaʹtterčuäʹjtõs Eai doivojuvvon mánát (Jie tuåivvum pääʹrn), leša gåår lij ǥu joukk ij kuuitâǥ piâssâm ǩeâšttjõõttâd

Vuoden 2006 taidetapahtuma järjestettiin Inarin koulun salissa maaliskuun 23. päivänä. Vuoden pääteemana oli teatteri, ja sivuteemana perinteinen saamelainen tarinankerronta.

 

Esityksiä toteutettiin monipuolisesti puheteatterin, ulkoilma- ja nukketeatterin sekä tanssi- ja musiikkiteatterin keinoin. Kansalliseen Nuori Kulttuuri -katselmukseen Seinäjoelle nuorten teatteripäiville valittiin Utsjokisuun koulun esitys Eai doivojuvvon mánát, mutta valitettavasti ryhmä ei lopulta päässyt osallistumaan katselmukseen.

Inarin tapahtumassa käynnistettiin myös valtakunnalliseen Taikalamppu-verkostoon kuuluva Lapin lasten kulttuurikeskus -verkoston toiminta.

2006-136

2006-136

2006-145

2006-145

2006-152

2006-152

2006-160

2006-160

2006-413

2006-413

2006-414

2006-414

2006-418

2006-418

2006-416

2006-416

2006-419

2006-419

2006-420

2006-420

2006-421

2006-421

2006-422

2006-422

2006-428

2006-428

2006-429

2006-429

2006-430

2006-430

2006-433

2006-433

2006-431

2006-431

2006-432

2006-432

Vastaava toimittaja | Vástideaddji buvttadeaddji: Ulla Aikio-Puoskari

Tuottaja/toimittaja | Buvttadeaddji / doaimmaheaddji: Unna-Maari Pulska

Suunnittelija | Anni Näkkäläjärvi

Verkkotuottaja | Fierbmebuvttadeaddji: Eeva Mäkinen

© samediggi

  • Saamelaisnuorten taidetapahtuma