top of page

AVVEEL 2002

AVVIL ÂʹVVEL

Säminuorâi taaiđâtábáhtus uárnejui Avveel vyelitääsi škoovlâst 11.04.2002. Tábáhtus váldu-uárnejeijen tooimâi Sämitigge. Eres uárnejeijen lijjii Avveel vuáđuškovlâ, Aanaar kieldâ kulttuurtoimâ já sämmilâšpárnái toorjâservi Aslakat r.y.

Tábáhtus válduteeman lâi väldikodálii tábáhtus miäldásávt teatter. Šlaajân lâi väldikodálij njuolgâdusâi mield teatterrááiđuh, ärbivyehipargočááitus já roolipivtâsčááitus.

 

Eromâš taan ive tábáhtusâst lâi säminuorâi stuorrâ perustume já šiev ärbivuáválij pargoi máttu sehe meid roolipihtâsij rähtimist kevttum utkáávuotâ.

 

Teatterčaitâlmijn puohtii uáiniđ Laapi sämmilii läänitaaiđâr Sverre Porsanger porgâm stivrimpargo puátusijd. Porsanger juuđij škoovlâin stivriimin já ravviimin teatterjuávhuid ovdil tábáhtus.

 

Väldikodálii tábáhtusân säminuorâi ovdâsteijen väljejui Käresavvoon škoovlâ teatterjuávkku oovdânpyehtimijn Joenrantaan (Juhâriidon). Juávhu jođettij máttáátteijee Anna-Reetta Niemelä.

2002%20e-21_edited.jpg
2002%20e-8_edited.jpg
2002 e-7.jpg

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv jäʹrjsteš Âʹvvel vueʹllškooulâst 11.4.2002. Sääʹmteʹǧǧ leäi čeäʹppvuõttpeeiʹv väʹlddjäʹrjsteei. Jeeʹres jäʹrjsteei leʹjje Âʹvvel vuâđđškooul, Aanar kååʹdd kulttuurtuåimm di sääʹmpäärnai tuärjjõhttõs Aslakat r.õ.

Eeʹjj väʹlddteeman leäi väʹlddkååddlaž nuõri noorõõttmõõžž meâldlânji teatter. Šlaajjân leʹjje väʹlddkååddlaž vuâkkõõzzi mieʹldd teatterǩeâlbbklaass, äʹrbbvuõtt-tuâjjčuäjtõs di roolpiiutâsčuäjtõs.

 

Jeäʹrab tän eeʹjj čeäʹppvuõttpeeiʹvest leäi sääʹmnuõri miõllǩeässmõš da šiõǥǥ äʹrbbvuõđlaž tuâjai silttummuš di roolpihttsi valmštummšest õnnum kreevsõsvuõtt.

 

Teatterčuäjtõõzzin vueiʹti vueiʹnned Lappi sääʹm läänčeäppõsneǩ Sverre Porsanger ohjjeemtuâj puåđõõzzid. Porsanger jooʹđi škooulin ohjjeʹmmen da vuäʹpsteʹmmen teatterjooukid ouddâl čeäʹppvuõttpeeiʹv.

 

Väʹlddkååddlaž nuõri noorõõttmõʹšše sääʹmnuõri eeʹttkõʹsttjen vaʹlljee Karesuvanto škooul teatterjoouk čuäjtõõzzines Jokkriddu. Joouk jååʹđti uʹčteeʹl Anna-Reetta Niemelä.

2002%20e-22_edited.jpg
2002%20e-24_edited.jpg
2002 e-16.jpg
2002 e-9.jpg

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus lágiduvvui Avvila vuolledási skuvllas 11.04.2002. Dáhpáhusa váldolágideaddji lei Sámediggi. Eará lágideaddjit ledje Avvila vuođđoskuvla, Anára gieldda kulturdoaibma ja sámemánáid doarjjasearvi Aslakat r.y.

 

Dáhpáhusa váldotemá lei riikkaviidosaš dáhpáhusa mielde teáhter. Šlájat ledje riikkaviidosaš njuolggadusaid mielde teáhtersárjját, árbevirolašbargočájáhus ja rollabivttasčájáhus.

Dán jagi dáhpáhusas earenoamáš lei sámenuoraid stuorra beroštupmi ja čeahpes árbevirolaš bargguid máhttu ja maid rollabiktasiid ráhkadeamis geavahuvvon kreatiivvalašvuohta.

Teáhterčájáhusain sáhtii oaidnit Lappi sámeleanadáiddár Sverre Porsangera bagadallanbarggu bohtosiid. Porsanger jođii skuvllain bagadallame ja rávveme teáhterjoavkkuid ovdal dáhpáhusa.

Riikkaviidosaš dáhpáhussii sámenuoraid ovddasteaddjin válljejuvvui Gárasavvona skuvlla teáhterjoavku čájáhusainis Johgáddái. Joavkku jođihii oahpaheaddji Anna-Reetta Niemelä.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestettiin Ivalon ala-asteen koululla 11.04.2002. Tapahtuman pääjärjestäjänä toimi Saamelaiskäräjät. Muina järjestäjinä olivat Ivalon peruskoulu, Inarin kunnan kulttuuritoimi ja saamelaislasten tukiyhdistys Aslakat r.y.

Tapahtuman pääteemana oli valtakunnallisen tapahtuman mukaisesti teatteri. Lajeina olivat valtakunnallisen sääntöjenmukaan teatterisarjat, perinnetyönäytös ja roolivaatenäytös.

 

Erityistä tämän vuoden tapahtumassa oli saamelaisnuorten suuri kiinnostus ja hyvä perinteisten töiden osaaminen sekä myös roolivaatteiden valmistamisessa käytetty luovuus.

 

Teatteriesityksissä saattoi nähdä Lapinsaamelaisen läänintaiteilija Sverre Porsangerin tekemän ohjaustyön tuloksia. Porsanger kulki kouluilla ohjaamassa ja neuvomassa teatteriryhmiä ennen tapahtumaa.

 

Valtakunnalliseen tapahtumaan saamelaisnuorten edustajaksi valittiin Kaaresuvannon koulun teatteriryhmä esityksellään Joenrantaan. Ryhmää johti opettaja Anna-Reetta Niemelä.

Kuva 104

Kuva 104

Kuva 156

Kuva 156

Kuva 102

Kuva 102

Kuva 011

Kuva 011

Kuva 100

Kuva 100

Kuva 099

Kuva 099

119

119

Kuva 004

Kuva 004

121

121

120

120

118

118

115

115

117

117

116

116

114

114

113

113

112

112

111

111

107

107

105

105

103

103

104

104

101

101

85

85

100

100

84

84

80

80

76

76

75

75

74

74

72

72

70

70

71

71

67

67

69

69

64

64

63

63

62

62

60

60

51

51

53

53

50

50

46

46

47

47

48

48

45

45

44

44

43

43

40

40

41

41

38

38

39

39

37

37

36

36

35

35

31

31

34

34

33

33

30

30

030_27

030_27

028_25

028_25

27

27

027_24

027_24

026_23

026_23

26

26

25

25

025_22

025_22

24

24

024_21

024_21

23

23

023_20

023_20

22

22

022_19

022_19

21

21

021_18

021_18

20

20

19

19

020_17

020_17

019_16

019_16

18

18

018_15

018_15

17

17

16

16

017_14

017_14

016_13

016_13

15

15

015_12

015_12

14

14

014_11

014_11

12

12

013_10

013_10

13

13

012_9

012_9

011_8

011_8

11

11

10

10

010_7

010_7

009_6

009_6

7

7

008_5

008_5

007_4

007_4

5

5

006_3

006_3

6

6

005_2

005_2

004_1

004_1

3

3

1

1

4

4

bottom of page