AANAAR 2018 

| AANAR | ANÁR  

Ive 2018 taaiđâtábáhtus uárnejui cuáŋuimáánu 12. peeivi Sajosist Anarist. Teeman lâi muusik riijkâvijđosii tábáhtus teema mield.

 

Tubettem teikkâ youtube -videoi rähtim lâi uálgiteeman, já váldutuámmárin lâi tubetteijee Mansikkka adai tobdos syemmilâš tubetteijee Maiju Voutilainen.

 

Muusikkišto vuoitij Iänuduv juávkku Oarjánnieiddat pittáin “ Min árbi”, já sij uásálistii Nuorâ kulttuur SOUNDS -tábáhtusân vyesimáánu 25.-27. peeivi Mikkelist.

Eeʹjj 2018 Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv rieʹššeš 12. njuhččmannust Aanar Sajoozzâst. Teeʹmmen leäi musikk väʹlddkååddlaž Nuori Kulttuuri -teeʹm mieʹldd.

 

Musikk-ǩeâšt vueiʹti Oarjánnieiddat Karesuvanto-siidâst

čuäjtõõzzineez Min árbi da sij vuåǯǯu 200 € ärvvsaž stipeeʹnd. Oarjánieiddat vuässõʹtte Nuori Kulttuuri SOUNDS -šõddmõʹšše, koon rieʹššeš 25.-27. vueʹssmannust Mikkeli-gåårdest.

Tubettmõš leʹbe youtube-videoi raajjmõš leäi čårrteeʹmmen da vueiʹvvärvstõõllʼjen leäi Mansikka leʹbe Maiju Voutilainen, kååʹtt lij õhtt Lääʹddjânnam peäglvummus tubeʹtteejin.

Jagi 2018 Sámenuoraid dáiddadáhpáhus čohkkii oktii sullii 400 máná ja nuora cuoŋománu 12. beaivve Sajosis Anáris. Jagi temá lei musihkka riikkaviidosaš Nuori kultttuuri -dáhpáhusa temá mielde.

Musihkkagilvvu vuittii Gárasavvona joavku Oarjánnieiddat čájáhusainis “Min árbi”. Sii ožžo 200 € stipeandda, ja sii oassálaste Nuori Kulttuuri SOUNDS -dáhpáhussii miessemánu 25.-27. beivviid Mikkelis.

 

Tubben dahjege Youtube-videoid ráhkadeapmi lei dáhpáhusa siidotemá. Váldoduopmárin doaimmai okta Suoma beakkáneamos tubbejeaddjiin; Mansikka dahjege Maiju Voutilainen. Gilvvu vuittii Elle-Máárja Siltala Avvila vuolledásis filmmainis 'Elle-Máárja beaivi.

 

Vuonna 2018 Saamelaisnuorten taidetapahtuma keräsi noin 400 lasta ja nuorta Sajokseen, Inariin, 12. huhtikuuta. Vuoden  teemana oli musiikki valtakunnallisen Nuori Kulttuuri -teeman mukaan.

Musiikkikilpailun voitti Karesuvannosta oleva Oarjánnieiddat esityksellään “Min árbi”. He saivat 200 € arvoisen stipendin. Oarjánieiddat osallistuivat Nuori Kulttuurin SOUNDS -tapahtumaan
joka järjestettiin 25.-27. toukokuuta Mikkelissä.

 

Vuoden sivuteemana oli tubettaminen eli youtube- videoiden tekeminen. Päätuomarina toimi yksi Suomen kuuluisimmista tubettajista Mansikkka eli Maiju Voutilainen. Kilpailun voitti Elle-Máárja Siltala Ivalon ala-asteelta videolla 'Elle-Máárjan päivä'.

Saamelaisnuorten taidetapahtumaa voi myös seurata suoralähetyksen kautta.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa sáhttá maiddái čuovvut njuolggosáddaga bokte.

Govat Eeva Mäkinen

Vastaava toimittaja | Vástideaddji buvttadeaddji: Ulla Aikio-Puoskari

Tuottaja/toimittaja | Buvttadeaddji / doaimmaheaddji: Unna-Maari Pulska

Suunnittelija | Anni Näkkäläjärvi

Verkkotuottaja | Fierbmebuvttadeaddji: Eeva Mäkinen

© samediggi

  • Saamelaisnuorten taidetapahtuma