VUOHČČU  2001

VUÕCCU | VUÁČČU

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus 2001 lágiduvvui Vuohču máŋggadoaimmadálus (skuvlla oktavuođas) duorastaga 29.3.2001. Dáhpáhusa váldolágideaddji lei Sámediggi. Eará lágideaddjit ledje Vuohču vuođđoskuvla, Soađegili gieldda skuvladoaibma ja Soađegili sámiid searvi.

Ávvosále lei čiŋahuvvon čábbát sámedujiiguin ja báikkálaš dáiddáriid bargguiguin. Eanemusat váikkuheaddji duodji lei loaiddastanlávddi duogážii sorjaluvvon stuorra seaidnerátnu, man Birit-Anni Magga lei duddjon. Skuvlla leairadoaibmagoddi doalai dáhpáhusas buffet.

Dáhpáhusa riikkaviidosaš temá lei dánsa. Sámetemát ledje árbevirolaš luohti, sámegielat lávlun ja sámegielat čállin.

Riikkaviidosaš dáhpáhussii sámenuoraid ovddasteaddjin válljejuvvui Menešjávrri skuvlla (vuolledássi) dánsunjoavku čájáhusainis Dálvi duoddaris ja Ohcejoga ja Sirpmá badjedásseahkásaččaid dánsunjoavku ‘Ovttas’ dánsunčájáhusainis Dolla. Goabbáge joavku oaččui gudnegirjji Lahti dáhpáhusas.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv 2001 jäʹrjsteš Vuâčč määŋgtuåimpõõrtâst (škooul õhttvuõđâst) nelljdpeeiʹv 29.3.2001. Sääʹmteʹǧǧ leäi čeäʹppvuõttpeeiʹv väʹlddjäʹrjsteei. Jeeʹres jäʹrjsteei leʹjje Vuâčč vuâđđškooul, Suäʹđjel kååʹdd škooultuåimm da Suäʹđjel sääʹmseäʹbrr.

 

Prääʹzniǩ-kueʹrnec leäi hiârvtum moččânji sääʹm ǩiõtt-tuâjaivuiʹm da pääiklaž čeäppniiʹǩǩi tuâjaivuiʹm. Pukin fijnnsumâs ǩiõtt-tuâjain leäi čuäjtõõttâmkriiʹlc tuâkka kåʒstum jõnn seiʹnnräänn, koon Birit-Anni Magga leäi valmštam. Škooul leiʹrrtuåimmkååʹddest leäi buffeʹtt.

 

Čeäʹppvuõttpeeiʹv väʹlddkååddlaž teeman leäi tanss. Sääʹmteeman leʹjje äʹrbbvuõđlaž juõigg, sääʹmǩiõllsaž laaul da sääʹmǩiõllsaž ǩeeʹrjtummuš.

 

Väʹlddkååddlaž nuõri noorõõttmõʹšše sääʹmnuõri eeʹttkõʹsttjen vaʹlljee Menesjääuʹr škooul (vueʹllškooul) tanssjoouk Täʹlvv tuõddrest -čuäjtõõzzines da Uccjooǥǥ da Sirma pââibužškooulâkksai tanssjoouk ‘Ovttas’ tanssčuäjtõõzzines Dolla. Kuhttu joouk vuåǯǯu cisttǩeeʹrj väʹlddkååddlaž nuõri noorõõttmõõžžâst Lahti-gåårdest.

Säminuorâi taaiđâtábáhtus 2001 uárnejui Vuáču maaŋgâtoimâtáálust (škoovlâ ohtâvuođâst) tuorâstuv 29.3.2001. Tábáhtus váldu-uárnejeijen tooimâi Sämitigge. Eres uárnejeijen lijjii Vuáču vuáđuškovlâ, Suáđigil kieldâ škovlâtoimâ já Suáđigil sämiservi.

 

Juhlesali lâi hervâttum muččâdávt sämituojijguin já páihálij taaiđârij pargoiguin. Neehušumos tuojijn lâi lávdástemlyeve tuáváážân kiddejum stuorrâ seiniráánu, mon Birit-Anni Magga lâi ráhtám. Škoovlâ leirâtoimâkoddeest lâi tábáhtusâst buffet.

 

Tábáhtus väldikodálii teeman lâi tanssâ. Sämmilâšteeman lâi ärbivuáválâš juáigus, sämikielâlâš lávlum já sämikielâlâš čäällim.

 

Väldikodálii tábáhtusân säminuorâi ovdâsteijen väljejii Menišjäävri škoovlâ (vyelitääsi) tanssâjuávkku Talvi

tunturissa (Tälvi tuoddârist) -oovdânpyehtimijn já Ucjuuvâ já Sirmá paješkovlâahasij tanssâjuávkku ‘Ovttas’ tanssáin Dolla. Kuohtuuh juávhuh finnejii kunneekirje Lahti tábáhtusâst.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2001 järjestettiinVuotson monitoimitalolla (koulunyhteydessä) torstaina 29.3.2001. Tapahtuman pääjärjestäjänä toimi Saamelaiskäräjät. Muina järjestäjinä olivat Vuotsonperuskoulu, Sodankylän kunnan koulutoimi ja Sodankylän saamelaisseura.

 

Juhlasali oli koristeltu kauniisti saamelaisinkäsitöin ja paikallisten taiteilijoiden töin. Näyttävin käsitöistä oli esiintymislavan taustalle kiinnitetty suuri seinäraanu, jonka Birit-Anni Magga oli valmistanut. Koulun leiritoimikunta piti tapahtumassa buffettia.

 

Tapahtuman valtakunnallisena teemana oli tanssi. Saamelaisteemoina olivat  perinteinen joiku, saamenkielinen laulu ja saamenkielinen kirjoitus.

 

Valtakunnalliseen tapahtumaan saamelaisnuorten edustajiksi valittiin -Menesjärven koulun (ala-aste) tanssiryhmä Talvitunturissa esityksellään ja Utsjoen ja Sirman yläasteikäisten tanssiryhmä‘Ovttas’ tanssiesityksellä Dolla. Molemmat ryhmät saivat kunniakirjan Lahden tapahtumassa.

xxx

Vastaava toimittaja | Vástideaddji buvttadeaddji: Ulla Aikio-Puoskari

Tuottaja/toimittaja | Buvttadeaddji / doaimmaheaddji: Unna-Maari Pulska

Suunnittelija | Anni Näkkäläjärvi

Verkkotuottaja | Fierbmebuvttadeaddji: Eeva Mäkinen

© samediggi

  • Saamelaisnuorten taidetapahtuma