top of page
IMG_8148.jpg

AANAAR 2019 

AANAR | ANÁR  

Aanaar Sajosist koskoho já tuorâstuv 10.-11.4. uárnejum Säminuorâi taaiđâtábáhtus lâi miänástus. Mieldi lijjii párnááh já nuorah puoh sämmilij päikkikuávlu škoovlâin já lasseen Helsigist já Ruávinjaargâst. Lâi hirmâd šiev, kirjáás já huššâ peiv. Meid puátuaulan huksejum pargopáájáin já mainâsláávust pijssájii jotteeh.

Säminuorâi taaiđâtábáhtus válduteeman lâi teatter, moos uásálistii ohtsis 12 sämikielâlâš čaitâlmid. Toos lasseen ooinijm Helsig Pasila sämiluokkalij juáigusoovdânpyehtim, moos sehe keččeeh já tuámáreh lijkkuustuvvii.

Väldikodálii Teatris-tábáhtusân vyelgee Čearpmahat-juávkku finnij oovdânpyehtimmääđhi lasseen palhâšummeen 300 euro stipend. Juávkun kullii Biret-Ingermaria Vars, Helli Alakorva, Mihkal-Máhtte Magga já Sinna-Briitta Sieppi. Teatris-tábáhtus uárnejuvvoo Jyväskyläst 24.-26. vyesimáánu.

Säminuorâi taaiđâtábáhtus tuámárin toimii elleekovestivrejeijee Katja Gauriloff, niävttár Anni-Kristiina Juuso sehe niävttár/sämikielâlii párnái TV-ohjelm pyevtitteijee Heli Huovinen.

IMG_8654.jpg

Tapahtumassa palkittiin stipendillä Karigasniemen koulun 13-vuotias oppilas Aslak Pieski, joka maalasi taidetapahtuman julisteeseen ja postikortteihin painetun ja paljon ihailua saaneen poroaiheisen kuvan.

Čeäʹppvuõđpeeiʹvin päʹlǩǩeeš stipeeʹndin Karigasnjaarǥ škooul 13-ekksaž škooulneǩ Aslak Pieski, ǩii kälkkii čeäʹppvuõđpeeiʹvi plakaʹtte da påšttkoortid tieʹddtum da jiânnai voʹsttjum puäʒʒ-kaart.

Tábáhtusâst palhâšii stipendáin Kärigâsnjaargâ škoovlâ 13-ihásâš uáppee Aslak Pieski, kote máálái taaiđâtábáhtus posterân já postâkorttáid teddilum já ennuv rámmojum kove, mast lii puásuifáddá.

Dáhpáhusas stipeandda oaččui  Gáregasnjárgga skuvlla 13-jahkásaš oahppi Aslak Pieski. Son lei málen ovddolaš boazogova, mii lei deaddiluvvon dáiddadáhpáhusa plakáhtaide ja poastakoarttaide.

Aanar Sajoozzâst seärad da nelljdpeeiʹv 10.-11.4. riâššum Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv oʹnnste puârast.  Mieʹldd leʹjje pääʹrn da nuõr miâlggâd pukin sääʹmvuuʹd škooulin da lââʹssen Heʹlssnest da Ruäʹvnjaarǥâst. Leäi čuuʹt fiin, eunnsaž da hooddsõs peiʹvv da še jõnnkääʹrd tuâjjpaaʹjin da maainâskåʹvvsest jieʹli jiânnai vuässõõđi.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv väʹlddteeʹmm leäi teaʹtter, da tõõzz vuässâʹtte õhttsa 12 sääʹmǩiõllsaž čuäjtaalm. Lââʹssen vueiʹnneš Heʹlssen Pasila sääʹmklassneeʹǩǩi juõiggčuäʹjtõs, kååʹtt räʹmmõõđi kuhttuid ǩiiččeejid da äʹrvstõõllid. Puk čuäʹjtõõzz leʹjje fiinâs da puârast valmštõõllâm, da äʹrvstõõlljin leäi vaiggâd vaʹlljeed jooukid, koid ciʹsttjed.

Väʹlddkååʹddlaž Teatris-šõddmõʹšše vuõʹlǧǧi Čearpmahat-joukk vuäǯǯai čuäʹjtõõttâm-määʹtǩ lââʹssen 300 € stipeeʹnd. Jooukâst lie mieʹldd Biret-Ingermaria Vars, Helli Alakorva, Mihkal-Máhtte Magga da Sinna-Briitta Sieppi. Teatris-šõddmõš riâššat Jyväskylä-gååʹrdest 24.-26.5.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvi äʹrvstõõlli leʹjje jieʹllikarttoʹhjjeei Katja Gauriloff, čuäjtõõlli Anni-Kristiina Juuso da čuäjtõõlli / sääʹmǩiõllsaž pääʹrnai TV-prograaʹmm puuttʼteei Heli Huovinen.

Anára Sajosis gaskavahku ja duorastaga 10. – 11.4. ordnejuvvon Sámenuoraid dáiddadáhpáhus lihkostuvai bures. Mánát ja nuorat ledje mielde buot sámiid ruovttuguovllu gielddain ja vel Helssegis ja Roavvenjárggas. Mis lei oalle fiinna dáhpáhus, ollu ivnnit ja hušša. Sisaboahtinhálla bargobájiin ja máinnastanlávus fitne olu galledeaddjit.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa váldotemán lei teáhter, dasa oassálaste oktiibuot 12 sámegielat čájálmasa. Dasa lassin Helssega Pasila skuvlla sámeluohkkálaččat juige, mii illudahtii geahččiid ja duopmáriid.

Riikkaviidosaš Teatris-dáhpáhussii vulggii Čearpmahat-joavku. Joavku vuittii mátkki riikkaviidosaš dáhpáhussii ja 300 euro stipeandda. Jovkui gulle Biret-Ingermaria Vars, Helli Alakorva, Mihkal-Máhtte Magga ja Sinna-Briitta Sieppi. Teatris-dáhpáhus ordnejuvvui Jyväskyläs miessemánu 24.-26. beaivve.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa duopmárat ledje filbmabagadalli Katja Gauriloff, neavttár Ánneristen Juuso ja neavttár /sámegielat mánáid TV-prográmma buvttadeaddji Heli Huovinen.

Inarin Sajoksessa 10.-11.4.2019 järjestetty Saamelaisnuorten taidetapahtuma oli valtava menestys. Tapahtumaan osallistui noin 500 saamelaislasta- ja nuorta ympäri Suomea. Mukana oli lapsia ja nuoria kaikista saamelaisten kotiseutualueen kouluista ja lisäksi Helsingistä ja Rovaniemeltä.

Tapahtuma oli värikäs ja vauhdikas, myös tuloaulaan rakennetuissa työpajoissa ja tarinalaavussa riitti kävijöitä.

 

Saamelaisnuorten taidetapahtuman pääteemana oli teatteri, johon osallistui yhteensä 12 saamenkielistä näytelmää. Lisäksi nähtiin Helsingin Pasilan saamenluokkalaisten joikuesitys, joka ihastutti sekä yleisöä että tuomareita.

Valtakunnalliseen Teatris-tapahtumaan lähtevä Čearpmahat-ryhmä voitti esiintymismatkan lisäksi palkinnoksi 300 euron stipendin. Ryhmään kuuluvat Biret-Ingermaria Vars, Helli Alakorva, Mihkal-Máhtte Magga ja Sinna-Briitta Sieppi. Teatris-tapahtuma järjestetään Jyväskylässä 24.-26. toukokuuta.

Saamelaisnuorten taidetapahtuman tuomareina toimivat elokuvaohjaaja Katja Gauriloff, näyttelijä Anni-Kristiina Juuso sekä näyttelijä/saamenkielisen lasten TV-ohjelman tuottaja Heli Huovinen.

Govat: Ville-Riiko Fofonoff

IMG_8236

IMG_8236

IMG_8204

IMG_8204

IMG_8201

IMG_8201

IMG_8200

IMG_8200

IMG_8192

IMG_8192

IMG_8148

IMG_8148

IMG_8103

IMG_8103

IMG_8064

IMG_8064

IMG_8062

IMG_8062

IMG_8040

IMG_8040

IMG_8039

IMG_8039

IMG_8031

IMG_8031

IMG_8025

IMG_8025

IMG_8029

IMG_8029

IMG_7998

IMG_7998

IMG_7981

IMG_7981

IMG_7979

IMG_7979

IMG_7942

IMG_7942

IMG_7916

IMG_7916

IMG_7927

IMG_7927

IMG_7921

IMG_7921

IMG_7922

IMG_7922

IMG_8651(1)

IMG_8651(1)

IMG_8618

IMG_8618

IMG_8615

IMG_8615

IMG_8608

IMG_8608

IMG_8493

IMG_8493

IMG_8449

IMG_8449

IMG_8448

IMG_8448

IMG_8444

IMG_8444

IMG_8413

IMG_8413

IMG_8412

IMG_8412

IMG_8409

IMG_8409

IMG_8393

IMG_8393

bottom of page