top of page

VUOVDAGUOIKA 1995

OUTAKUÕŠKK

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus 1995 lágiduvvui Vuovdaguoikka máŋggadoaimmadálus bearjadaga 31.3. Sámiid skuvlenáššiidráđđi lei dáhpáhusa váldolágideaddji nuppi geardde. Nubbi lágideaddji lei Ohcejoga gielda. Vuovdaguoikka gili ja skuvlla veahka rahče hui olu dáhpáhusa ovdii. Dáhpáhus rahppojuvvui olles unna giláža oktasaščájáhusain.

Ávvosále lei čiŋahuvvon čábbát ja loaiddastanlávddi seinniide ledje huksejuvvon báikkálaš meahci govvideaddji kulissat. Sámenuoraid dáiddadáhpáhus lágiduvvui leanadási dáhpáhussan ja das sáddejuvvojedje sámenuoraid ovddasteaddjit Koulun suurjuhlai (sg. Skuvlla stuorradoalut) Jyväskyläi miessemánus.

Dáhpáhusa šlájat ledje eatnigiella (teáhter ja divttat), musihkka (lávlla ja luohti), teáhter, tekstiiladuodji (rollabiktasat), teknihkalaš duodji (temás “Muorra – skeaŋka Sápmái) ja ruovttudoallu. Šlájat mearriduvvojedje Koulun Suurjuhla šlájaid mielde ja heivehuvvojedje sámebirrasii.

Eanemusat čuoggáid ožžo ja Koulun Suurjuhlai besse golbma joavkku: Pirita ja Anna Näkkäläjärvi Anáris, Áilegas-nieiddat lávlunjoavku Gáregasnjárgga skuvllas ja Čeavetjávrri skuvlla ruovttudoallojoavku.

Filename 1995 ochejohka-22.jpg
Filename 1995 ochejohka-24.jpg

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv 1995 jäʹrjsteš Outakuõšk määŋgtuåimpõõrtâst piâtnâc 31.3. Säʹmmlai škooultemaaʹššisuåvtõs leäi čeäʹppvuõttpeeiʹv väʹlddjäʹrjsteei nuuʹbb vuâra. Nuuʹbb jäʹrjsteeʹjen leäi Uccjooǥǥ kåʹdd. Outakuõšk sijddneeʹǩǩ da škooul oummu riõuggu samai jiânnai čeäʹppvuõttpeeiʹv ouʹdde. Čeäʹppvuõttpeeiʹv ääʹveeš siiʹde puki sijddniiʹǩǩi õhttsažčuäjtõõzzin.

 

Prääʹzniǩ-kueʹrnec leäi hiârvtum moččânji da čuäjtõõttâmkriiʹlc seeiʹni õõl leʹjje raajjâm pääiklaž luâđ kovveei kuliissid. Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv jäʹrjsteš lääntääʹzz šõddmõššân da tõʹst vuõlttee sääʹmnuõri eeʹttkõʹsttjid Škooul Jõnnjuuhlid Jyväskylä-gåårda vueʹssmannust.

 

Čeäʹppvuõttpeeiʹv šlaaj leʹjje jieʹnnǩiõll (teatter da tiivt), musikk (laaul da juõigg), teatter, tekstiilǩiõtt-tuâjj (roolpihttâz), teeknlaž ǩiõtt-tuâjj (teemast “Muõrr - sǩiâŋkk

Sämma”) da dommtääll. Šlaajid meäʹrtõʹlle Škooul Jõnnjuuhl šlaaji mieʹldd da suåvte sääʹm pirrõʹsse.

 

Jäänmõsân ceäkksid vuåǯǯu da Škooul Jõnnjuuhlid pieʹsse koumm joouk: Pirita da Anna Näkkäläjärvi Aanrest, Ailegas-nieiddat-laauljoukk Karigasnjaarǥ škooulâst da Čeʹvetjääuʹr škooul dommtäälljoukk.

Filename 1995 ochejohka-26.jpg
Filename 1995 ochejohka-23 vasemmalta Sa
Filename 1995 ochejohka-28.jpg
Filename 1995 ochejohka-27.jpg
thumbnail0CG9ABRC.jpg
thumbnail3BCNFC1H.jpg
thumbnailBJJK81B7.jpg
thumbnailRYT14K2L.jpg

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 1995 järjestettiin Outakosken monitoimitalolla perjantaina31.3. Saamelaisten koulutusasiainneuvosto oli tapahtuman pääjärjestäjä toista kertaa. Toisena järjestäjänä oli Utsjoen kunta. Outakosken kylän ja koulun väki teki hyvin paljon tapahtuman eteen. Tapahtuma avattiin koko pienen kylän yhteisesityksellä.

 

Juhlasali oli koristeltu kauniisti ja esiintymislavan seinille rakennettu paikallista luontoa kuvaavat kulissit. Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestettiin läänintason tapahtumana ja siitä lähetettiin saamelaisnuorten edustajat Koulun Suurjuhlille Jyväskylään toukokuussa.

 

Tapahtuman lajeina olivat äidinkieli (teatteri ja runot), musiikki (laulu ja joiku), teatteri, tekstiilikäsityö (rooliasut), tekninen käsityö (teemasta “Puu - lahja Saamelle) ja kotitalous. Lajit määriteltiin Koulun Suurjuhlan lajien mukaan ja sovitettiin saanielalseen ympäristöön.

 

Eniten pisteitä saivat ja Koulun Suurjuhlaan pääsivät kolme ryhmää: Pirita ja AnnaNäkkäläjärvi Inarista, Ailegas-nieiddat-lauluryhmä Karigasniemen koululta ja Sevettijärven koulun kotitalousryhmä.

Säminuorâi taaiđâtábáhtus 1995 uárnejui Vuovdâkuoškâ maaŋgâtoimâtáálust vástuppeeivi 31.3. Sämmilij škovlimašijrääđi lâi tábáhtus váldu-uárnejeijee nube keerdi.

Nubben uárnejeijen lâi Ucjuv kieldâ. Vuovdâkuoškâ siijdâ já škoovlâ viehâ toovâi tuođâi ennuv tábáhtus oovdân. Tábáhtus lekkui oles uccâ siijdâ ohtsâšoovdânpyehtimáin.

 

Juhlesali lâi hervâttum muččâdávt já läävdi seinijd lâi rahtum páihálii luándu valdâleijee koveh. Säminuorâi taaiđâtábáhtus uárnejui läänitääsi tábáhtussân já tobbeen vuolgâttii säminuorâi ovdâsteijeid Škoovlâ Stuorrâjuhlijd Jyväskylän vyesimáánust.

 

Tábáhtus šlaajân lijjii eenikielâ (teatter já tiivtah), muusik (lávlum já juáigus), teatter, timmâ tyeji (roolikáárvuh), teknisâš tyeji (teemast “Muorâ – skeŋkkâ Sáámán”) já päikkituálu. Šlaajah miäruštâllii Škoovlâ Stuorrâjuhle šlaajâi mield já heiviittii sämmilii pirrâsân.

 

Enâmustáá čuággáid finnejii já Škoovlâ Stuorrâjuuhlán pessii kulmâ juávhu: Pirita já Anna Näkkäläjärvi Anarist, Ailegas-nieiddat-lávlumjuávkku Kärigâsnjaargâ škoovlâst já Čevetjäävri škoovlâ päikkituálujuávkku.

Filename 1995 ochejohka-25.jpg
thumbnailT2DD9CHI.jpg
thumbnail3ICTOAE2.jpg

xxx

bottom of page