VUOVDAGUOIKA 1995

OUTAKUÕŠKK

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 1995 järjestettiin Outakosken monitoimitalolla perjantaina31.3. Saamelaisten koulutusasiainneuvosto oli tapahtuman pääjärjestäjä toista kertaa. Toisena järjestäjänä oli Utsjoen kunta. Outakosken kylän ja koulun väki teki hyvin paljon tapahtuman eteen. Tapahtuma avattiin koko pienen kylän yhteisesityksellä.

 

Juhlasali oli koristeltu kauniisti ja esiintymislavan seinille rakennettu paikallista luontoa kuvaavat kulissit. Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestettiin läänintason tapahtumana ja siitä lähetettiin saamelaisnuorten edustajat Koulun Suurjuhlille Jyväskylään toukokuussa.

 

Tapahtuman lajeina olivat äidinkieli (teatteri ja runot), musiikki (laulu ja joiku), teatteri, tekstiilikäsityö (rooliasut), tekninen käsityö (teemasta “Puu - lahja Saamelle) ja kotitalous. Lajit määriteltiin Koulun Suurjuhlan lajien mukaan ja sovitettiin saanielalseen ympäristöön.

 

Eniten pisteitä saivat ja Koulun Suurjuhlaan pääsivät kolme ryhmää: Pirita ja AnnaNäkkäläjärvi Inarista, Ailegas-nieiddat-lauluryhmä Karigasniemen koululta ja Sevettijärven koulun kotitalousryhmä.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv 1995 jäʹrjsteš Outakuõšk määŋgtuåimpõõrtâst piâtnâc 31.3. Säʹmmlai škooultemaaʹššisuåvtõs leäi čeäʹppvuõttpeeiʹv väʹlddjäʹrjsteei nuuʹbb vuâra. Nuuʹbb jäʹrjsteeʹjen leäi Uccjooǥǥ kåʹdd. Outakuõšk sijddneeʹǩǩ da škooul oummu riõuggu samai jiânnai čeäʹppvuõttpeeiʹv ouʹdde. Čeäʹppvuõttpeeiʹv ääʹveeš siiʹde puki sijddniiʹǩǩi õhttsažčuäjtõõzzin.

 

Prääʹzniǩ-kueʹrnec leäi hiârvtum moččânji da čuäjtõõttâmkriiʹlc seeiʹni õõl leʹjje raajjâm pääiklaž luâđ kovveei kuliissid. Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv jäʹrjsteš lääntääʹzz šõddmõššân da tõʹst vuõlttee sääʹmnuõri eeʹttkõʹsttjid Škooul Jõnnjuuhlid Jyväskylä-gåårda vueʹssmannust.

 

Čeäʹppvuõttpeeiʹv šlaaj leʹjje jieʹnnǩiõll (teatter da tiivt), musikk (laaul da juõigg), teatter, tekstiilǩiõtt-tuâjj (roolpihttâz), teeknlaž ǩiõtt-tuâjj (teemast “Muõrr - sǩiâŋkk

Sämma”) da dommtääll. Šlaajid meäʹrtõʹlle Škooul Jõnnjuuhl šlaaji mieʹldd da suåvte sääʹm pirrõʹsse.

 

Jäänmõsân ceäkksid vuåǯǯu da Škooul Jõnnjuuhlid pieʹsse koumm joouk: Pirita da Anna Näkkäläjärvi Aanrest, Ailegas-nieiddat-laauljoukk Karigasnjaarǥ škooulâst da Čeʹvetjääuʹr škooul dommtäälljoukk.

xxx

xxx

Vastaava toimittaja | Vástideaddji buvttadeaddji: Ulla Aikio-Puoskari

Tuottaja/toimittaja | Buvttadeaddji / doaimmaheaddji: Unna-Maari Pulska

Suunnittelija | Anni Näkkäläjärvi

Verkkotuottaja | Fierbmebuvttadeaddji: Eeva Mäkinen

© samediggi

  • Saamelaisnuorten taidetapahtuma