OHCEJOHKA 1999

| UCCJOKK | UCJUUHÂ

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus 1999 lágiduvvui Ohcejoga skuvlaguovddážis 28.4.1999. Lágideaddjit lei Sámediggi ovttas Ohcejoga gielddain ja Ohcejoga skuvllain.

Ohcejoga skuvlla oahppit ledje čiŋahan sále hámálaččat ja ovttageardánit giđđii heivvolaš njukča- ja boallorássegovaiguin.

Ohcejoga gieldda beales dilálašvuođa rabaiga gieldda stivrra sátnejođiheaddji Aulis Nordberg ja rektor Marjatta Krogerus. Sámedikki beales dáhpáhussii celkkiiga buresboahtin-sániid Helvi Nuorgam-Poutasuo ja Sanna Valkonen. Dilálašvuođa láidestii Ohcejoga vuolledási oahpaheaddji Iisko Sara.  Sámemánáid ja -nuoraid lassin Ohcejogas loaiddastii maid Ulla Pirttijärvi, guhte 17 jagi dassái lei vuoitán Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa ja namalassii Ohcejogas!

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusas jagi 1999 ledje njeallje šlája: Musihkka ja dikten, govvadáidda ja duodji.

Jagi 1999 ii lean riikkaviidosaš Nuoraid dáiddadáhpáhus, dan sadjái čakčat 1999 Porvoos lágiduvvui oktasašdavviriikkalaš Ung i Norden -dáhpáhus. Almmuhanáigetávvala dihte sámiid ovddasteaddji Porvooi almmuhuvvui diibmá Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa vuoitán joavku, Áilegas-nieiddat. Oassi nieiddain gárte šluhttet mátkkiset ja sin sajis Porvoos ledje Inker-Anne Näkkäläjärvi ja Tiina Sanila, geat menestuvaiga Ohcejogas bures.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv jäʹrjsteš Uccjooǥǥ škooulkõõskõõzzâst 28.4.1999. Jäʹrjsteeʹjen toimmu Sääʹmteʹǧǧ õõutveäkka Uccjooǥǥ kooʹddin da Uccjooǥǥ škooulin.

 

Uccjooǥǥ škooul škooulneeʹǩǩ leʹjje hiârvtam kueʹrnec fijnnsânji leâša õõutǩeârddsânji njuhčč- da evvanpeiʹvvpuällkoovivuiʹm.

 

Uccjooǥǥ kååʹdd peäʹlest čeäʹppvuõttpeeiʹv ääʹvee kåʹddhalltõõzz saaǥǥtuõʹllʼjeei Aulis Nordberg di rehtor Marjatta Krogerus. Sääʹmteeʹǧǧ peäʹlest Helvi Nuorgam-Poutasuo da SanValkonen tuäivte pukid tiõrv pueʹttmest čeäʹppvuõttpeivva. Čeäʹppvuõttpeeiʹv jååʹđti Uccjooǥǥ vueʹllškooul uʹčteeʹl Iisko Sara. Sääʹmpäärnai da -nuõri lââʹssen Uccjooǥǥâst čuäjtõõđi še Ulla Pirttijärvi, kååʹtt 17 eeʹǩǩed mââiårra leäi vuäittam sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv, nuʹtt-i Uccjooǥǥâst.

 

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest 1999 leʹjje nellj šlaaj: musikk da tiivti ouʹdde puʹhttem di kovveemtäidd da ǩiõtt-tuâjj.

 

Eeʹjj 1999 ij leämmaž väʹlddkååddlaž nuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv, tõn sâjja čâhčča 1999 Porvoo-gåårdest jäʹrjsteš õhttsažtâʹvvjânnmallaš Ung i Norden -noorõõttmõõžž. Iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧtaaul diõtt säʹmmlai eeʹttkõʹsttjen Porvoo-gåårda iʹlmmteš teimmjõž Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv vueiʹttjid, Ailigasnieiddat-joouk. Vueʹss niõđin jooudi kuuitâǥ

ǩeässõõttâd vuässõõttmest da sij sâjja Porvoo-gåårdest leʹjje Inker-Anne Näkkäläjärvi da Tiina Sanila, kook oʹnnste puârast Uccjooǥǥâst.

Säminuorâi taaiđâtábáhtus uárnejui Ucjuuvâ škovlâkuávdáást 28.4.1999. Uárnejeijen tooimâi Sämitigge oovtâst Ucjuuvâ kieldáin já Ucjuuvâ škovláin.

Ucjuuvâ škoovlâ uáppeeh lijjii hervâttâm sali stijláin

oovtkiärdánávt kiiđân hiäivulij njuhčâ- já puálluräsikuvijguin.

Ucjuuvâ kieldâ peeleest tilálâšvuođâ leehâi kieldâstiivrâ saavâjođetteijee Aulis Nordberg sehe rehtor Marjatta Krogerus. Sämitige peeleest tábáhtus tiervâpuáttimsaanijd celhijn Helvi Nuorgam-Poutasuo já Sari Valkonen. Tilálâšvuođâ jođettij Ucjuuvâ vyelitääsi máttáátteijee Iisko Sara. Sämipárnái já -nuorâi lasseen Ucjuuvâst lávdástij meid Ulla Pirttijärvi, kote 17 ihheed tassaaš lâi vuáittám säminuorâi taaiđâtábáhtus, já eidu Ucjuuvâst!

Säminuorâi taaiđâtábáhtusâst 1999 lâi nelji šlaajâ: muusik já tivtâstem sehe kuvvimtáiđu já tyeji.

 

Ive 1999 ij lamaš väldikodálâš nuorâi taaiđâtábáhtus, peic čohčuv 1999 Porvoost uárnejui ohtsâštave-eennâmlâš Ung i Norden -tábáhtus. Almottâttâmäigitaavlu tiet sämmilij ovdâsteijen Porvoon almottittii oovdeb ive säminuorâi taaiđâtábáhtus vyeitteeh, Ailegas-nieiddat. Uási nieidâin koolgâi kuittâg kiäsádâttâđ määđhist já sii sajan Porvoost láin Inker-Anne Näkkäläjärvi já Tiina Sanila, kiäh miänástuin pyereest Ucjuuvâst.

Saamelaisnuorten Taidetapahtuma 1999 järjestettiin Utsjoen koulukeskuksessa 28.4.1999. Järjestäjinä toimivat Saamelaiskäräjät yhdessä Utsjoen kunnan ja Utsjoen koulun kanssa.

 

Utsjoen koulun oppilaat olivat koristelleet salin tyylikkään yksinkertaisesti kevääseen sopivinj outsen-jakullerokuvin.

 

Utsjoen kunnan puolesta tilaisuuden avasi vatkunnan hallituksen puheenjohtaja Aulis Nordberg sekä rehtori MarjattaKrogerus. Saamelaiskäräjien puolesta tapahtuman tervetuliaissanat lausuivat Helvi Nuorgam-Poutasuo ja SanValkonen. Tilaisuuden juonsi Utsjoen ala-asteen opettaja Iisko Sara. Saamelaislasten ja-nuorten lisäksi Utsjoella esiintyi myös Ulla Pirttijärvi, joka 17 vuotta sitten oli voittanut Saamelaisnuorten Taidetapahtuman, ja nimenomaan Utsjoella!

 

Saamelaisnuorten Taidetapahtumassa 1999 oli neljä lajia: Musiikki ja runonlausunta sekä kuvaamataito ja käsityö.

 

Vuonna 1999 ei ollut valtakunnallista Nuorten Taidetapahtumaa, sen sijaan syksyllä 1999 Porvoossa järjestettiin yhteispohjoismainen Ung i Norden-tapahtuma. Ilmoittautumisaikataulun vuoksi saamelaistenedustajiksi Porvooseen ilmoitettiin viimevuoden Saamelaisnuorten Taidetapahtuman voittajat Ailigastytöt. Osa tytöistä joutui kuitenkin perumaan matkansa ja heidän tilallaan Porvoossa olivat Inker-Anne Näkkäläjärvi ja TiinaSanila, jotka menestyivät hyvin Utsjoella.

xxx

xxx

Vastaava toimittaja | Vástideaddji buvttadeaddji: Ulla Aikio-Puoskari

Tuottaja/toimittaja | Buvttadeaddji / doaimmaheaddji: Unna-Maari Pulska

Suunnittelija | Anni Näkkäläjärvi

Verkkotuottaja | Fierbmebuvttadeaddji: Eeva Mäkinen

© samediggi

  • Saamelaisnuorten taidetapahtuma