OHCEJOHKA 2007

UCCJOKK | UCJUUHÂ

Jagi 2007 váldotemá lei musihkka, ja siidotemá lei vuosttaš geardde govvaráidu. Dáhpáhus ordnejuvvui Ohcejogas njukčamánu 22. beaivve.

 

Govvaráiddu fáddán lei muitalus eallimis davvin - dáhpáhusain, beaivválaš bargguin, historjjás, vieruin, feasttain, gárvodeamis, sogain jna. Oassi dáhpáhussii buvttaduvvon govvaráidduin almmustahttojuvvojedje maid girjjis Bearralat, Cimcâheh, Ciimciǩ. Sámenuoraid dáiddaantologiija (2001-2007).

 

Turku Nuori kulttuuri -dáhpáhussii válljejuvvojedje golbma joavkku: anárašgielat Jussá, Piäkká ja neidâh, anárlaš Uđas ja vuohččulaš joavku SomBy.

Eeʹjj 2007 vueiʹvvteeʹmmen leäi musikk, da čårrteeʹmmen vuõssmõs vuâra kartträidd. Šõddmõõžž rieʹššeš Uccjooǥǥâst pâʹsslašttâm-mannu 22. peeiʹv.

 

Kartträäid teeʹmmen leäi tâʹvv da maainâs jieʹllmest tâʹvven – šõddmõõžžin, aarǥ tuâjain, historiast, naaʹlin, prääʹznǩin, teâvõõttmõõžžâst, sooǥǥin dno. Vueʹss šõddmõʹšše rajjum kartträäidain čõõđteš ǩeeʹrjest Bearralat, Cimcâheh, Ciim´ciǩ, Saamelaisnuorten taideantologia (2001-2007), koʹst čuäʹjtet ääiʹjab eeʹjji čeäʹppvuõttpeeiʹvi ǩeʹrrjlaž da karttčeäppõõzz tuâjaid.

 

Eeʹjj 2007 vaʹlljeeš koumm joouk Turku-gåårdest riâššum Nuori Kulttuuri -šõddmõʹšše: aanarsääʹmǩiõllsaž joukk Jussá, Piäkká ja neidâh, aanar joukk Uđas da Vuõccu joukk SomBy.

Ive 2007 váldufáddán lâi muusik, já uálgifáddán lâi vuosmuu keerdi ráiđukove. Tábáhtus uárnejui Ucjuuvâst njuhčâmáánu 22. peeivi.

 

Rááiđukove fáddán lâi muštâlus elimist tavveen - tábáhtusâin, jyehipiäiválijn pargoin, historjást, viäruin, juuhlijn, kárvudâtmist, suuvâin jna. Uási taan tábáhtus ráiđukuuvijn almostittii meid kirjeest Bearralat, Cimcâheh, Ciim´ciǩ, Säminuorâi taaiđâantologia iivijn 2001-2007.

 

Taan ive väljejuvvojii kulmâ juávhu Nuorâ kulttuur -tábáhtusân Tuurkun: anarâškielâlâš juávkku Jussá, Piäkká já neidâh, aanaarlâš juávkku Uđas já Vuáču juávkku SomBy.

Vuoden 2007 tapahtuma järjestettiin Utsjoella maaliskuun 22. päivänä. Pääteemana oli musiikki ja sivuteemana ensimmäistä kertaa sarjakuva.

 

Sarjakuvan teemana oli kertomus elämästä pohjoisessa – tapahtumista, arjen töistä, historiasta, tavoista, juhlista, pukeutumisesta, suvuista jne. Osa tapahtumaan tuotetuista sarjakuvista julkaistiin myös aiempien vuosien taidetapahtumien kirjallisia ja kuvataiteen töitä esittelevässä kirjassa Bearralat, Cimcâheh, Ciim´ciǩ, Saamelaisnuorten taideantologia (2001-2007).

 

Turun Nuori Kulttuuri –tapahtumaan valittiin kolme ryhmää: inarinsaamenkielinen Jussá, Piäkká ja neidâh; inarilainen Uđas ja vuotsolainen ryhmä SomBy.

Vastaava toimittaja | Vástideaddji buvttadeaddji: Ulla Aikio-Puoskari

Tuottaja/toimittaja | Buvttadeaddji / doaimmaheaddji: Unna-Maari Pulska

Suunnittelija | Anni Näkkäläjärvi

Verkkotuottaja | Fierbmebuvttadeaddji: Eeva Mäkinen

© samediggi

  • Saamelaisnuorten taidetapahtuma