ROAVVENJÁRGA 2010

RUÄʹVNJARGG | RUÁVINJARG 

Jagi 2010 dáiddadáhpáhus lágiduvvui cuoŋománu 7.- 8. beaivve Roavvenjárggas nuoraidbáikkis Mondes. Dat lei vuosttaš geardi, go dáhpáhus ordnejuvvui sámiid ruovttuguovllu olggobealde. Váldotemá lei musihkka ja šlájat ledje lávlla, luohti, livđe, leu´dd, rock, rap, vuoiŋŋalaš musihkka ja instrumentálamusihkka. Nubbin fáddán lei plakáhttagilvu.

 

Guovttebeaivásaš dáhpáhusa vuosttaš eahkeda Giron Sámi Teáhter Ruoŧa Kirunas ovdanbuvttii máŋggagielat čájálmasa, man namma lei Ovtta guovvamánoija. Jagi 2007 dáiddadáhpáhusas birgen SomBy-joavku loaiddastii vel eahkes Mondes.

 

Jagi 2010 Nuori kulttuuri –dáhpáhussii ii válljejuvvon ovddasteaddji, muhto  duopmárat juhke stipeanddaid 10 musihkkajovkui/ loaiddasteaddjái ja guovtti buoremus plakáhta ráhkadeaddjái.

Eeʹjj 2010 čeäʹppvuõttpeeiʹv rieʹššeš vuõssmõs vuâra sääʹmvuuʹd oolǥbeäʹlnn Ruäʹvnjaarǥâst, Monde nuõrroummipääiʹǩest. 7.-8. njuhččmannust riâššum šõddmõõžž teeʹmmen leäi musikk, da šlaajjân leʹjje laaul, luõđ, livđđ, leuʹdd, rock, räʹpp, jiõglvaž- da instrumeʹnttmusikk.

 

Šõddmõš leäi kueiʹtpeivvsaž, da tõn vuõssmõs jeäʹǩǩää Giron Sámi Teáhter Ruõcc Kiruna-gåårdest čuäʹjti määŋgǩiõllsaž čuäjtalm Ovtta guovvamánoija. Lââʹssen eeʹjj 2007 čeäʹppvuõttpeeiʹvest peäggtum musikkjoukk SomBy soiʹttji di lääulai loppjeäʹǩǩää Monde konseeʹrtest.

 

Eeʹjj 2010 Nuori Kulttuuri -šõddmõʹšše jeäʹt vaʹlljääm eeʹttiǩ, da ärvstõõllâmjoukk jueʹjji stipeeʹndid lååi musikkjouʹǩǩe da kueiʹt pueʹrmõs plakaatt raajjʼjid.

Ive 2010 taaiđâtábáhtus uárnejui cuáŋuimáánu 7.- 8. peeivi Ruávinjaargâst. Tot lâi vuosmuš kerdi, ko tábáhtus uárnejui sämmilij päikkikuávlu ulguubeln. Tábáhtus fáddán lâi muusik já šlaaijân vuod laavlâ, juáigus, livđe, leu´dd, rock, rap, vuoiŋâlâš muusik já instrumentmuusik. Nubben fáddán lâi plaakaatkišto.

 

Tábáhtus lâi kyevtpiäivásâš já vuosmuu eehid Kiärrun Säämi Teatter Ruotâ Kirunast oovdânpuovtij maaŋgâkielâlii čaaitâlm Ovtta guovvamánoija. Ive 2007 taaiđâtábáhtus ohtâ vyeittee, SomBy-juávkku, lavkkiistij vala ehidist lyeve oolâ konsertist Mondest.

 

Ive 2010 Nuorâ kulttuur – tábáhtusân ij väljejum ovdâstijjee. Nuuvtpa tuámáreh juohhii stipendijd 10 muusikjuávkun já kyevti pyeremuu plaakaat tahhei.

Vuonna 2010 taidetapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella Rovaniemellä, nuorisotila Mondella 7.-8. huhtikuuta. Pääteemana oli musiikki ja lajeina laulu, luohti, livđe, leuʹdd, rock, räp, hengellinen musiikki sekä instrumentaalimusiikki. Toisena aiheena tapahtumassa oli julistekilpailu.

 

Kaksipäiväisen tapahtuman ensimmäisenä iltana Giron Sámi Teáhter Ruotsin Kiirunasta esitti monikielisen näytelmän Ovtta guovvamánoija.Vuoden 2007 taidetapahtumassa menestynyt musiikkiyhtye SomBy esiintyi illan päätteeksi Mondella konsertissa.

 

Vuonna 2010 Nuori Kulttuuri -tapahtumaan ei valittu edustajaa, joten tuomaristo jakoi stipendit 10 musiikkiryhmälle/esiintyjälle sekä kahden parhaan julisteen tekijöille.

Vastaava toimittaja | Vástideaddji buvttadeaddji: Ulla Aikio-Puoskari

Tuottaja/toimittaja | Buvttadeaddji / doaimmaheaddji: Unna-Maari Pulska

Suunnittelija | Anni Näkkäläjärvi

Verkkotuottaja | Fierbmebuvttadeaddji: Eeva Mäkinen

© samediggi

  • Saamelaisnuorten taidetapahtuma