OHCEJOHKA 2003

| UCCJOKK | UCJUUHÂ

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2003 järjestettiin Utsjoen koulukeskuksessa huhtikuun 9. päivänä. Tapahtuman pääjärjestäjänä toimi Saamelaiskäräjät. Muina järjestäjinä olivat Utsjokisuun koulukeskus, Utsjoen kunta ja Såmi Siida. Urheiluseura Utsjoen kuohu auttoi yöpymisen järjestämisessä Enontekiön ja Vuotson nuorille Utsjokisuun koululla, jossa pidettiin myös 9 luokan järjestämä diskoilta.

 

Vuoden pääteemana oli valtakunnallisen tapahtuman mukaisesti musiikki. Utsjoella oli lisäksi musiikkiteemaan läheisesti liittyvä laji, saamenkielinen runo (kirjoittaminen;musiikinsanoitus). 63 nuorta osallistui runosarjaan. Enontekiön nuoret olivat harjoitelleet oman koulunsa oppilaiden runoista kavalkaadin. Runosarjan suuri osallistujamäärä ja runojen korkea taso oli ilahdettavaa.

 

Yleisöä ja tapahtumaan osallistujia oli yhteensä noin 350 henkeä. Sali oli täysi koko tapahtuman ajan.

 

Valtakunnalliseen tapahtumaan saamelaisnuorten edustajaksi valittiin 3 ryhmää: Enontekiön yläasteen lauluyhtye Siibonat, Utsjokisuun koulunmusikaaliryhmä sekä Vuotsonala-asteen rapyhtye.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv jäʹrjsteš Uccjooǥǥ škooulkõõskõõzzâst njuhččmannu 9. peeiʹv. Sääʹmteʹǧǧ leäi čeäʹppvuõttpeeiʹv väʹlddjäʹrjsteei. Jeeʹres jäʹrjsteei leʹjje

Uccjokknjääʹlm škooulkõõskõs, Uccjooǥǥ kåʹdd da Sámi Siida rõ. Viõusõõttâmseäʹbrr Utsjoen kuohu vieʹǩǩti instummuž jäʹrjstummšin Jeänõõǥǥ da Vuâčč nuõrid Uccjokknjääʹlm škooulâst, koʹst leäi še 9. klaass jäʹrjstem diskojeäʹǩǩääž.

 

Eeʹjj väʹlddteeman leäi väʹlddkååddlaž nuõri noorõõttmõõžž meâldlânji musikk. Uccjooǥǥâst leʹjje lââʹssen musikkteemaaʹje õhttneei šlaajj, sääʹmǩiõllsaž tivtt (ǩeeʹrjtem; musiikk sääʹntummuš). 63 nuõrrâd vuässõʹtte tivttǩeâlbbklaʹsse. Jeänõõǥǥ nuõr leʹjje harjjtõõllâm jiijjâz škooul tiivtin kavalkaad. Tivttǩeâlbbklaass jõnn vuässõõttji mieʹrr da tiivti õll tääʹss rämmšõʹtte.

 

Pääiʹǩ âʹlnn leʹjje õhttsiʹžže nuʹtt 350 čeäʹppvuõttpeivva vuässõõtti da ǩiiččeei. Kueʹrnec leäi tiudd ǩeeʹjjmieʹldd čeäʹppvuõttpeeiʹv.

 

Väʹlddkååddlaž nuõri noorõõttmõʹšše sääʹmnuõri eeʹttkõʹsttjen vaʹlljee 3 joouk: Jeänõõǥǥ pââibužškooul Siibonat-laauljoouʹǩe, Uccjokknjääʹlm škooul musikaaljoouk di Vuâčč vueʹllškooul rap-joouk.

xxx

xxx

Vastaava toimittaja | Vástideaddji buvttadeaddji: Ulla Aikio-Puoskari

Tuottaja/toimittaja | Buvttadeaddji / doaimmaheaddji: Unna-Maari Pulska

Suunnittelija | Anni Näkkäläjärvi

Verkkotuottaja | Fierbmebuvttadeaddji: Eeva Mäkinen

© samediggi

  • Saamelaisnuorten taidetapahtuma