Tänä vuonna Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään live streamina tiistaina 18. toukokuuta.

Tapahtumaan osallistutaan kuvaamalla omia lyhytvideoita teemana ”Mun lean čeahppi”, ”Moai letne čeahpit” dahje ”Mii leat čeahpit” / ”Mun lam čeppi”, ”Muái láán čeepih” teikâ ”Mij lep čeepih” / “Mon leäm čeäʹpp”, “Muäna leäʹp čieʹpp”, leʹbe “Mij leäʹp čieʹpp”.  Lue lisää...

Dán jagáš Sámenuoraid dáiddadáhpáhus ordnejuvvo live streama bokte maŋŋebárgga miessemánu 18. beaivve. 

Dáhpáhussii sáhttá oassálastit  ohppiid iežaset filbmen oanehisfilmmaiguin. Filmmaid temán  lea ”Mun lean čeahppi…”, ”Moai letne čeahpit…” dahje ”Mii leat čeahpit…”. Loga lasi...

Taan ive Säminuorâi taaidâtábáhtus uárnejuvvoo live stream -vuolgâttâssân majebaargâ vyesimáánu 18. peeivi. 

Tábáhtusân puáhtá uásálistiđ tienuuvt, ete kovvee jieijâs uánihisfiilmâid, moi teeman lii ”Mun lam čeppi”, ”Muái láán čeepih” teikâ ”Mij lep čeepih”.  Luuvâ lase...

Taʹnni Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv šõddmõš jäʹrjstet live streamân mââibaarǥ vueʹssmannu 18. peiʹvv.

Šõddmõʹšše vuässõõđât sniimeeʹl jiiʹjjes vuänkõsvideoid teemain “Mon leäm čeäʹpp”, “Muäna leäʹp čieʹpp”, leʹbe “Mij leäʹp čieʹpp”. Vuässõõttjest âlgg juäʹtǩǩed pâʹjjǩeʹrjjtõõzz uuʹccmõsân õõutin saaʹnin, ouddmiârkkân “Muäna leäʹp čieʹpp taʹnssjed.”  Looǥǥ lââʹzz...

DAVVISÁMEGILLII             ANARŠKIELÂN            NUÕRTTSÄÄˊMǨIÕˊLLE

luonnos julisteeseen taidetapahtuma RBG.
IMG-20200819-WA0005_edited.jpg
Saamelaisnuorten taidetapahtuma
1970-luvulta lähtien

Saamelaisnuorten taidetapahtuma on ollut tärkeä kohtaamispaikka saamelaislapsille- ja nuorille jo lähes viisikymmentä vuotta. Tapahtuma vahvistaa lasten ja nuorten kulttuuri- ja taideharrastuksia, yhteenkuuluvuutta ja saamelaista identiteettiä. Saamelaisnuorten taidetapahtumalla on suuri merkitys nuorten elävälle saamelaiskultturille.

DAVVISÁMEGILLII             ANARŠKIELÂN            NUÕRTTSÄÄˊMǨIÕˊLLE

luonnos julisteeseen taidetapahtuma RBG.

Vuoden teemana on videot.

_MG_1518.jpg

INARI 2018

Vuoden 2018 teemat olivat musiikki, oma ääni ja tubetus.

Ochejoga 2015 - 3.png

UTSJOKI 2015

Vuoden 2015 teemoina olivat musiikki ja sarjakuva.

Screen Shot 2020-04-17 at 14.05.08.png

Vuoden 2020 taidetapahtuma juhlittiin etänä LIVESTREAMIN kautta!

_MG_6737.jpg

HETTA 2017

Hetassa teemana olivat tanssi ja perinteinen saamelaiskäsityö.

IMG_0848.JPG

SODANKYLÄ 2014

Sodankylässä teemoina olivat tanssi ja elokuva.

Taidetapahtuma_Julistevedos_D.jpg

Inarissa teemana oli  teatteri.

garasavvon_vaasa_2016(1).jpg

INARI 2016

Inarissa teemoina olivat teatteri ja tanssi.

2013 hetta-0011.jpg

HETTA 2013

Vuoden 2013 teemoina olivat teatteri, valokuvaus ja runo.

Taidetapahtumat ovat iloisia ja värikkäitä tilaisuuksia

Koulut tekevät työtä koko vuoden tätä iloista ja värikästä tapahtumaa varten. Opettajat ohjaavat ja kannustavat oppilaitaan. Tapahtuma antaa nuorille tilaisuuden kehittää taitojaan ja esitellä niitä muille.

Tapahtumaan kutsutaan kaikki saamelaislapset ja -nuoret sekä saamen kielen ja saamenkielisten luokkien oppilaat.

Ánar 2012.png

INARI 2012

Vuoden teemana oli musiikki ja suopunkiviestihiihto vanhanajan mäystinsuksilla sekä suopunginheitto.

2009 vuotso-029.jpg

VUOTSO 2009

Vuotsossa teemana oli teatteri.

ochejoga 2011.png

UTSJOKI 2011

Vuoden 2011 teemana oli teatteri ja saamelaiskäsityö.

Kuva 017.jpg

HETTA 2008

Vuoden 2008 teemana oli tanssi ja sivuteemana kirjat.

Roavenjargga 2010.png

ROVANIEMI 2010

Vuoden 2010 teemana oli musiikki.

Ochejoga 2007.png

UTSJOKI 2007

Utsjoella teemana oli musiikki ja sarjakuvat.

Inari 2006

Vuoden teemana olivat teatteri ja kerronta.

Vuotso 2005

Vuotsossa pääteemana oli äidinkieli ja saamelaisteemana kuvataide ja perinteinen saamelaiskäsityö.

Historia

Saamelaisnuorten taidetapahtuma on ollut nuorten kulttuuri- ja taideharrastajien esiintymisareena jo lähes viiden vuosikymmenen ajan.

Lue lisää
Ánar_2006_-_2.png

INARI 2006

Vuoden 2006 teemoina olivat teatteri ja tarinankerronta.

Vuohčču 2005 - 3.png

VUOTSO 2005

Vuotsossa teemoina olivat äidinkieli, kuvataide ja saamelaiskäsityö.

2012%20inari-0006_edited.jpg

Historia

Saamelaisnuorten taidetapahtuma on ollut nuorten kulttuurin- ja taiteentekijöiden kohtaamispaikka jo neljäkymmentä vuotta.

Taidetapahtuma on saamelaisnuorten kohtaamispaikka

Saamelaisnuorten taidetapahtuma kuului aluksi valtakunnalliseen Nuorison taidetapahtumien ketjuun yhtenä aluetapahtumista. Nykyisin se on Nuori Kulttuuri–verkoston aluetapahtumiin verrattavana katselmus, jossa valitaan edustajat kevään päätapahtumaan tai määrävuosin järjestettävään Koulun suurjuhlaan.

Pääteema määräytyy valtakunnallisen tapahtuman tanssi-, musiikki- tai teatteriteeman mukaisesti, jonka lisäksi ohjelmassa on jokin erityisesti saamelaiskulttuuriin liittyvä teema. Taidetapahtuman tarkoitus ei kuitenkaan ole vain perinteiden vaaliminen, vaan muut taidelajit ovat vaihtelevasti mukana. Teemoina ovat olleet mm. kuvataide, runokilpailu, bändisoitto, sarjakuva, lyhytelokuvat, roolipuvut, saamenpuku- ja käsityönäytökset, joiku- ja musiikkityöpajat.

Saamelaisnuorten taidetapahtuman pääjärjestäjänä on saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunta, ja järjestelyjä koordinoi koulutus- ja oppimateriaalitoimisto. Järjestelyihin osallistuvat myös saamelaisten kotiseutualueen kunnat. Taidetapahtuma kuuluu koulujen vuosittaiseen työohjelmaan ja tapahtumat järjestetään kouluviikon aikana. Tapahtumaa sekä valtakunnallisiin tapahtumiin osallistumista rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.