HEAHTTÁ 2008

HETTA | HIÄTTÁ

Heahtás njukčamánu 27. beaivve ordnejuvvon dáhpáhusa váldotemá lei dánsa ja siidotemá girji, man fáddá galggai gieđahallat sápmelaš eallima ja kultuvrra.

 

Girjjit čállojuvvojedje davvisáme-, anársáme- ja nuortalašgillii. Árbevirolaš bábergirjjiid lassin nuorat sáhtte ollašuhttit girjji maid digitála CD-girjji hámis.

 

Dáiddadáhpáhusas válljejuvvojedje Čeavetjávrri, Vuohču ja Ohcejohnjálmmi joavkkut ovddastit sámenuoraid Nuori kulttuuri -dánsadáhpáhussii, mii ordnejuvvui Kuopios. Vuohču Ruvaš -joavku oaččui 750 € árvosaš stipeandda Kuopios.

Hetta-siidâst pâʹsslašttâm-mannu 27. peeiʹv õnnum Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv vueiʹvvteeʹmmen leäi tanss, da čårrteeʹmmen ǩeʹrjj, koon teeʹmm õõlǥi ǩiõttʼtõõllâd sääʹm jieʹllem da kulttuur.

 

Ǩiiʹrjid ǩeeʹrjteš čeäʹppvuõttpeivva tâʹvv-, aanar- da nuõrttsäämas. Äʹrbbvuõđlaž põʹmmaiǩiiʹrji lââʹssen nuõr vuåǯǯu raajjâd ǩeeʹrj digitaalʼlaž CD -ǩeeʹrj ååʹblǩest še.

 

Šõddmõõžžâst vaʹlljeeš Čeʹvetjääuʹr, Vuõccu da Uccjokknjääʹlm jooukid sääʹmnuõri eeʹttǩen Kuopio-gåårdest riâššum Nuori Kulttuuri -ǩiõččâlm tanss-šõddmõʹšše. Vuõccu Ruvaš-joukk vuäǯǯai 750 € stipeeʹnd paʹlǩǩõsân Kuopio-gåårdest.

Hetassa maaliskuun 27. päivänä pidetyn tapahtuman pääteemana oli tanssi ja sivuteemana kirja, jonka aiheen tuli käsitellä saamelaista elämää ja kulttuuria.

 

Kirjoja kirjoitettiin taidetapahtumaan pohjois-, inarin- ja koltansaameksi. Perinteisten paperikirjojen lisäksi nuoret saivat toteuttaa kirjan myös digitaalisen CD-kirjan muodossa.

 

Sevettijärven, Vuotson sekä Utsjokisuun ryhmät valittiin saamelaisnuorten edustajiksi Kuopiossa järjestettyyn Nuori Kulttuuri -tanssitapahtumaan, jossa Vuotson Ruvaš –ryhmä palkittiin 750 euron stipendillä.

Hiätást njuhčâmáánu 27. peeivi uárnejum taaiđâtábáhtus váldufáddán lâi tanssâ já uálgifáddán kirje, kirje koolgâi kieđâvuššâđ sämmilii eellim já kulttuur.

 

Kirjeh čállojii orjâlâš-, anarâš- já nuorttâlâškielân. Ärbivuáválij pävirkiirjij lasseen nuorah puohtii olášuttiđ kirje meid digitalâlâš CD-kirje häämist.

 

Taaiđâtábáhtusâst väljejuvvojii Čevetjäävri, Vuáču sehe Ucjuvnjäälmi juávhuh säminuorâi ovdâstijjen Nuorâ kulttuur- tanssâtábáhtusân, mii uárnejui Kuopiost. Vuáču Ruvaš -juávkku uážui 750 € árvusii stiipeend Kuopiost.

Vastaava toimittaja | Vástideaddji buvttadeaddji: Ulla Aikio-Puoskari

Tuottaja/toimittaja | Buvttadeaddji / doaimmaheaddji: Unna-Maari Pulska

Suunnittelija | Anni Näkkäläjärvi

Verkkotuottaja | Fierbmebuvttadeaddji: Eeva Mäkinen

© samediggi

  • Saamelaisnuorten taidetapahtuma