VUOHČČU  2009

VUÕCCU | VUÁČČU

Vuohčus njukčamánu 26. beaivve lágiduvvon Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa temá lei teáhter. Dasa lassin dáhpáhusa oktavuođas ordnejuvvui uhcca filbmafestivála, masa bohte 35 oanehisfilmma.

 

Anára badjedási teáhterjoavku válljejuvvui ovddastit sámenuoraid riikkaviidosaš Nuori kulttuuri TEATRIS -dáhpáhussii Lappeenrantai.

 

Čájáhus lei musihkkateáhter, mas ledje mielde Sunna Valkeapää, Anniina Kitti, Gabriela Satokangas, Rauna Saijets, Maria Saijets, Inger-Elle Suoninen, Mari Guttorm ja Sunna Nousuniemi. Joavkku bagadalai Petra Biret Magga

Vuõccust pâʹsslašttâm-mannu 26. peeiʹv eeʹjj 2009 riâššum Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv teeʹmmen leäi teaʹtter. Tän lââʹssen šõddmõõžžâst rieʹššeš minifiʹlmmfestivaal, koozz pueʹtte 35 vuäʹniǩfiʹlmmad.

 

Aanar pâʹjjškooul teaʹtterjoouk vaʹlljeeš eeʹtǩǩed sääʹmnuõrid Lappeenranta-gåårdest riâššum väʹlddkååddlaž Nuori Kulttuuri TEATRIS -šõddmõʹšše.

 

Čuäjtõs leäi musikkteaʹtter, koʹst leʹjje mieʹldd Sunna Valkeapää, Anniina Kitti, Gabriela Satokangas, Rauna Saijets, Maria Saijets, Inger-Elle Suoninen, Mari Guttorm da Sunna Nousuniemi, da joouk ohjjii Petra Biret Magga.

Vuáčust njuhčâmáánu 26. peeivi uárnejui Säminuorâi taaiđâtábáhtus, mon váldufáddán lâi teatter. Taan lasseen tábáhtusâst uárnejui uccâ filmâfestivaal, moos pottii 35 uánihisfilmâd.

 

Aanaar pajetääsi teatterjuávkku väljejui ovdâstiđ säminuorâid riijkâvijđosâš nuorâ kulttuur TEATRIS -tábáhtusân Lappeenrantan.

 

Čaaitâlm lâi muusikteatter, mast lijjii fáárust Sunna Valkeapää, Anniina Kitti, Gabriela Satokangas, Rauna Saijets, Maria Saijets, Inger-Elle Suoninen, Mari Guttorm já Sunna Nousuniemi. Juávhu stivrij Petra Biret Magga.

Vuotsossa maaliskuun 26. päivänä järjestetyn taidetapahtuman teemana oli teatteri. Lisäksi tapahtumassa järjestettiin minifilmifestivaali, johon tuli 35 lyhytfilmiä.

 

Inarin yläkoulun ryhmä valittiin edustamaan saamelaisnuoria Lappeenrannassa järjestettyyn valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri TEATRIS -tapahtumaan.

 

Esitys oli musiikkiteatteria, jossa olivat mukana Sunna Valkeapää, Anniina Kitti, Gabriela Satokangas, Rauna Saijets, Maria Saijets, Inger-Elle Suoninen, Mari Guttorm ja Sunna Nousuniemi. Ryhmää ohjasi Petra Biret Magga.

Vastaava toimittaja | Vástideaddji buvttadeaddji: Ulla Aikio-Puoskari

Tuottaja/toimittaja | Buvttadeaddji / doaimmaheaddji: Unna-Maari Pulska

Suunnittelija | Anni Näkkäläjärvi

Verkkotuottaja | Fierbmebuvttadeaddji: Eeva Mäkinen

© samediggi

  • Saamelaisnuorten taidetapahtuma