OHCEJOHKA 2011

UCCJOKK | UCJUUHÂ

Jagi 2011 Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa temá lei dánsa, ja dat lágiduvvui njukčamánu 31. beaivve Ohcejohnjálmmi skuvlaguovddážis.

 

Dáhpáhussii gulle maiddái iešguđetlágan bargobájit, maid fáddán ledje ee. kreatiiva buđaldallan, silbaduodji, govaid gieđahallan, gávtti gárvvoheapmi ja musihkka.

 

Riikkaviidosaš MOVES-dánsadáhpáhussii Oului válljejuvvui ovddastit sámenuoraid Avvila vuolleskuvlla Bohccostallit –dánsajoavku. Sii ožžo gudnemáinnašumi. Sin lassin Oulu dáhpáhussii oassálaste maid Avvila logahaga Villasat-joavku.

Eeʹjj 2011 Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv teeʹmmen leäi tanss, da šõddmõõžž rieʹššeš 31. pâʹsslašttâm-mannust Uccjokknjääʹlm škooulkõõskõõzzâst.

 

Šõddmõõžžâst rieʹššeš määŋgnallšem tuâjjpaaʹjid še, kooi teeʹmmen leʹjje jm. kreevaž tuâjjstõõllmõš, silbbtuâi, kaart ǩiõttʼtõõllmõš, sääʹmpihttâz teâvtummuš da musikk.

 

Väʹlddkååddlaž MOVES -tanss-šõddmõʹšše Oulu-gåårda vaʹlljeeš eeʹtǩǩed Âʹvvel vueʹllškooul Bohccostallit-tanssjoouk, koon paʹlǩǩee toʹben cisttpeäggtõõzzin. Sij lââʹssen Oulu-gåårad šõddmõʹšše vuässõõđi še Âʹvvel lookkjiškooulneeʹǩǩi Villasat-joukk.

Ive 2011 Säminuorâi taaiđâtábáhtus teeman lâi tanssâ, já tábáhtus uárnejui njuhčâmáánu 31. peeivi Ucjuvnjäälmi škovlâkuávdáást.

 

Tábáhtus ohtâvuođâst uárnejuvvojii maaŋgâlágán pargopáájáh, moi fáddán lijjii om. kreatiivlâš puđâldem, silbâpargoh, kuuvijd kieđâvuššâm, mááccuh kárvuttem já muusik.

 

Riijkâvijđosâš MOVES -tanssâtábáhtusân Oulun väljejui säminuorâi ovdâstijjen Avveel vyeliškoovlâ Bohccostallit – tanssâjuávkku já sij ožžuu tobbeen kunneepalhâšume. Sii lasseen Oulu tábáhtusân uásálistij meid Avveel luvâttuv Villasat-juávkku.

Vuoden 2011 taidetapahtuman teemana oli tanssi ja tapahtuma järjestettiin 31. maaliskuuta Utsjokisuun koulukeskuksessa.

 

Tapahtumaan kuului myös erilaisia työpajoja, joiden aiheina olivat

luova askartelu, hopeatyöt, kuvankäsittely, saamenpuvun pukeminen ja musiikki.

 

Oulun valtakunnalliseen MOVES -tanssitapahtumaan saamelaisnuoria valittiin edustamaan Ivalon alakoulun Bohccostallit –tanssiryhmä, joka palkittiin siellä kunniamaininnalla. Heidän lisäkseen Oulun tapahtumaan osallistui myös Ivalon lukiolaisten Villasat -ryhmä.

Vastaava toimittaja | Vástideaddji buvttadeaddji: Ulla Aikio-Puoskari

Tuottaja/toimittaja | Buvttadeaddji / doaimmaheaddji: Unna-Maari Pulska

Suunnittelija | Anni Näkkäläjärvi

Verkkotuottaja | Fierbmebuvttadeaddji: Eeva Mäkinen

© samediggi

  • Saamelaisnuorten taidetapahtuma